RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

PE wzywa do ograniczenia pestycydów, aby chronić europejskie pszczoły

Zdaniem Parlamentu dotychczasowe działania prowadzone przez Komisję są niewystarczające (fot. Shutterstock/Aleksandr Rybalko)
Zdaniem Parlamentu dotychczasowe działania prowadzone przez Komisję są niewystarczające (fot. Shutterstock/Aleksandr Rybalko)

Parlament Europejski wezwał w rezolucji Komisję Europejską do ograniczenia stosowania pestycydów, które są szkodliwe dla pszczół i innych owadów zapylających. Zdaniem Parlamentu dotychczasowe działania prowadzone przez Komisję są niewystarczające.

Pszczoły bardziej wytrzymałe na neonikotynoidy niż trzmiele

Insektycyd klotianidyna wpływa na różne gatunki pszczół w odmienny sposób. Podczas gdy nie oddziałuje w wyraźny sposób na pszczoły miodne, to...

zobacz więcej

W kwietniu 2018 r. Unia Europejska zgodziła się całkowicie zakazać stosowania na wolnym powietrzu trzech pestycydów, określanych jako neonikotynoidy. Kilka państw członkowskich zgłosiło jednak konieczność wyłączenia ich terytorium spod tego zakazu.

Po wystosowaniu przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej wezwania do podjęcia działań, mających na celu ochronę pszczół i innych owadów zapylających, 1 czerwca 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła strategię w tej sferze.

W przyjętej rezolucji PE uznał jednak, że jest ona niewystarczająca – nie chroni ona pszczół i innych owadów przed wieloma przyczynami spadku ich liczebności, w tym przed intensywnym rolnictwem, pestycydami, zmianą klimatu, zmianą użytkowania gruntów, utratą siedlisk i gatunkami inwazyjnymi.

Posłowie w rezolucji wzywają Komisję Europejską do rozszerzenia strategii działań i wprowadzenia nowych środków ochrony pszczół i innych owadów.

Pestycydy – podwójne uderzenie w pszczoły

Dodawane do pestycydów adjuwanty stwarzają dodatkowe zagrożenie dla pszczół. Zwiększają ich śmiertelność, zaburzają lot, osłabiają kolonie i...

zobacz więcej

Ograniczenia stosowania pestycydów zdaniem europosłów musi stać się kluczowym celem przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Wzywają oni również do dodania obowiązkowego ograniczenia pestycydów na terenie UE w zbliżającym się przeglądzie dyrektywy dotyczącej tego tematu.

Wreszcie Parlament domaga się przeznaczenia większych funduszy na badania przyczyn spadku liczby pszczół, tak aby można wzmocnić ochronę różnorodność gatunków owadów zapylających.

Według Komisji około 84 proc. gatunków roślin uprawnych i 78 proc. gatunków dzikich kwiatów w samej Unii zależy, przynajmniej częściowo, od zapylania przez owady. Prawie 15 mld euro rocznej produkcji rolnej w UE jest bezpośrednio zapylana przez owady.

Ekolodzy i pszczelarze wyjaśniają, że pestycydy z grupy neonikotynoidów negatywnie wpływają na system nerwowy i odpornościowy owadów, co ma wpływ na ich zdrowie i życie. Takie związki chemiczne paraliżują też zdolności komunikacyjne pszczół – nie mogą znaleźć one pożywienia bądź uli.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej