RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Premier: Wynegocjowaliśmy najlepszy dla Polski mechanizm realizacji polityki klimatycznej

– Prowadzimy bardzo ambitną, ale jednocześnie racjonalną ekonomicznie politykę klimatyczną; to, co udało nam się w nocy wynegocjować rzeczywiście będzie przyczyniało się do poprawy jakości życia polskiej rodziny – powiedział w piątek po szczycie UE w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Polska wyłączona z 2050 roku jako celu neutralności klimatycznej UE

Do konkluzji szczytu UE wpisana została zasada, że Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej – poinformował w czwartek...

zobacz więcej

Przywódcy unijni porozumieli się w czwartek na szczycie w Brukseli ws. osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Polska, jak podkreślono we wnioskach nie mogła „zobowiązać się do realizacji tego celu” na tym etapie. Szefowie państw i rządów mają wrócić do tej sprawy w czerwcu przyszłego roku.

– Prowadzimy bardzo ambitną, ale jednocześnie racjonalną ekonomicznie politykę klimatyczną, politykę energetyczną – podkreślił Morawiecki.

– Prowadzimy bardzo ambitną, ale jednocześnie racjonalną ekonomicznie politykę klimatyczną; to, co udało nam się w nocy wynegocjować rzeczywiście będzie przyczyniało się do poprawy jakości życia polskiej rodziny – powiedział w piątek po szczycie UE w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

– Musimy jednak zapewnić takie tempo zmian, jakie będzie dostosowane do potrzeb polskiej gospodarki, do potrzeb polskiego społeczeństwa. To jednocześnie gwarantuje nam, że będziemy w najszybszym możliwym tempie realizować programy zapewnienia czystego powietrza – zaznaczył szef rządu. Premier wymienił tu programy „Czyste powietrze” oraz „Mój prąd”.

Morawiecki podkreślił, że najważniejsza jest jakość życia zwykłej polskiej rodziny. – To, co udało nam się w nocy wynegocjować rzeczywiście będzie przyczyniało się do poprawy jakości życia polskiej rodziny – zapewnił. Premier zaznaczył, że zmiany w systemie energetycznym, które są związane z neutralnością klimatyczną do 2050 r. muszą być dostosowane do polskich warunków, możliwości i potrzeb. – I tak się też stało – podkreślił Morawiecki.

Ocenił, że był to „bardzo dobry rezultat”. Dodał, że Polska dostała zwolnienie z zobowiązania Unii Europejskiej do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r.


Premier: Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej

Premier przed szczytem: Polskie argumenty wybrzmią bardzo mocno i jednoznacznie

Tempo dochodzenia do neutralności musi być zróżnicowane w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju gospodarczego są poszczególne państwa –...

zobacz więcej

„Transformacja energetyczna w Polsce będzie wspierana przez UE”

Transformacja energetyczna w Polsce będzie wspierana przez UE, to jest wniosek bezpośrednio wynikający z konkluzji szczytu UE w Brukseli, poprzez Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będziemy mogli realizować również polskie projekty – poinformował w piątek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Przywódcy unijni porozumieli się w czwartek na szczycie w Brukseli w sprawie osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Polska, jak podkreślono we wnioskach, nie mogła "zobowiązać się do realizacji tego celu" na tym etapie. Szefowie państw i rządów mają wrócić do tej sprawy w czerwcu przyszłego roku.

Morawiecki powiedział na konferencji prasowej, że dzięki zapisom konkluzji szczytu, poprzez Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, będziemy mogli realizować również polskie projekty energetyczne.

Zaznaczył jednak, że nie ma dzisiaj jeszcze określonych dokładnych ram korzystania z tego funduszu. Premier dodał, że w czerwcu przyszłego roku nastąpi powrót do dyskusji, w jaki sposób dzielony będzie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

– Ta transformacja (energetyczna) będzie wspiera przez UE, to jest bezpośrednio wynikający z tych konkluzji zapis i wniosek, jaki można wyciągnąć. Transformacja energetyczna będzie wspierania mocniej, niż gdybyśmy (byli) zmuszeni siłą do przyjęcia tej neutralności klimatycznej hipotetycznie zaakceptowali taki stan – powiedział premier.

Premier podkreślił, że chce się też wypowiedzieć bardzo pozytywnie o współpracy na polu Rady Europejskiej. – Jest tutaj pewna widoczna nowa jakość, która nadeszła wraz z nowym cyklem instytucjonalnym – powiedział Morawiecki.


Müller o szczycie UE: Ogromny sukces premiera Morawieckiego

Zapisy ws. neutralności klimatycznej do 2050 r. zablokowane m.in. przez Polskę

Zapisy wniosków końcowych ze szczytu, które mówiły o dojściu UE do neutralności klimatycznej do 2050 r., zostały zablokowane przez Polskę i kilka...

zobacz więcej

„W interesie krajów UE jest to, aby zmiany energetyczne w Polsce zachodziły bezboleśnie”

W interesie Polski i pozostałych krajów UE jest zastosowanie odpowiednich mechanizmów wsparcia dla zmian energetycznych tak, żeby zachodziły one w Polsce możliwie bezboleśnie, z korzyścią dla społeczeństwa - powiedział w piątek po szczycie UE w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Premier zapytany w piątek po szczycie UE w Brukseli o to, czy Polska może nie otrzymać szacowanej kwoty ok. 20 mld euro z Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, jeśli nie przystąpi do programu neutralności klimatycznej, odpowiedział, że „jest dokładnie odwrotnie”.

– W interesie Polski i pozostałych krajów, które chcą osiągnąć neutralność klimatyczną wcześniej, jest to, by zastosować odpowiednie mechanizmy wsparcia dla zmian energetycznych, tak, żeby one także zachodziły w Polsce możliwie bezboleśnie, żeby było z korzyścią dla społeczeństwa, życie zwykłej rodziny – dodał premier.

Zdaniem Morawieckiego „kolektywne liczenie neutralności klimatycznej zgodnie z zapisami konkluzji prowadzi do tego, że wspólnie mamy interes”.


Paweł Mucha: Konkluzje unijnego szczytu to sukces Polski i premiera

„Ścieżki dojścia państw do neutralności klimatycznej są różne”

– Ścieżki dojścia do neutralności klimatycznej państw są różne - powiedział w piątek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Nie wyznaczamy dat, chcemy zachować zdrowy rozsądek; koszty transformacji systemu energetycznego musza być wsparte i będą przez UE – wskazał.

Przywódcy unijni porozumieli się w czwartek na szczycie w Brukseli ws. osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Polska, jak podkreślono we wnioskach nie mogła „zobowiązać się do realizacji tego celu” na tym etapie. Szefowie państw i rządów mają wrócić do tej sprawy w czerwcu przyszłego roku.

Szef rządu wskazał na konferencji prasowej, że warto zwrócić uwagę na różnice w uzależnieniu systemu energetycznego od węgla. – Nie jest winą Polski, że po drugiej wojnie światowej mogliśmy budować taki, a nie inny system energetyczny. Nie mogliśmy zbudować elektrowni jądrowej. Nasi południowi sąsiedzi Czesi, Słowacy, Węgrzy są dzisiaj w dużo lepszym, łatwiejszym położeniu od nas – ocenił.


Premier: Tempo dochodzenia do neutralności klimatycznej musi być zróżnicowane

„Doprowadziliśmy do wynegocjowania korzystnych dla Polski zapisów zmian klimatycznych”

– Doprowadziliśmy do wynegocjowania bardzo korzystnych dla Polski zapisów na tym etapie zmian klimatycznych, ale jednocześnie utrzymaliśmy spójność, utrzymaliśmy całość Rady Europejskiej; dogadaliśmy się – powiedział Morawiecki.

– Doprowadziliśmy do wynegocjowania bardzo korzystnych dla Polski zapisów na tym etapie zmian klimatycznych, ale jednocześnie utrzymaliśmy spójność, utrzymaliśmy całość Rady Europejskiej. Jak to się mówi potocznie, nie wywróciliśmy stolika, nie trzeba było. Dogadaliśmy się, na takiej zasadzie, że Polska rzeczywiście uzyskała bardzo korzystny dla nas wyjątek – podkreślił premier.


Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej