RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Koniec z anonimowym hejtem antyrządowych sędziów. Czego dotyczy nowy projekt PiS

Obowiązek deklaracji o stowarzyszeniu i fundacji w jakiej sędzia jest zrzeszony, kontach używanych do anonimowej politycznej agitacji w internecie, odpowiedzialność za podważanie trójpodziału władz oraz zakazaną w konstytucji RP działalność polityczną sędziego. Takie są główne założenia nowelizacji ustawy o sądach. Politycy KO, Lewicy i stacja TVN są wściekli - mówią o „zamachu”, „zastraszaniu”, „ustawie represyjnej”, a Schetyna grozi sędziom, którzy ją poprą. Jakie są fakty? Portal tvp.info postanowił przybliżyć czytelnikom dokładną treść proponowanych przepisów.

Prezydent: Stary układ trzyma się bardzo mocno, ale musimy przywrócić sprawiedliwe sądy

Dokończenie reformy wymiaru sprawiedliwości obiecał podczas spotkania z mieszkańcami Nowego Miasta Lubawskiego prezydent Andrzej Duda. Przypomniał,...

zobacz więcej

"Ustawa specjalna łamiąca kręgosłupy sędziom" - tak nowelizację ustawy o sądach nazywa przewodniczący PO. Jednocześnie Grzegorz Schetyna udostępniając groźby więzienia autorstwa politycznego aktywisty Marcina Matczaka sam zapowiada, że „każdy sędzia, który założy mundur PiS, będzie potępiony i rozliczony.”

Z ust polityków pada mnóstwo przymiotników, a jakie są faktyczne przepisy zgłoszonej nowelizacji? Punktem wyjścia dla całej nowelizacji jest Konstytucja RP, a konkretnie art.178 („Sędzia nie może należeć do partii politycznej,związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”).


Specjalnie dla czytelników portalu tvp.info przytaczamy dokładną treść kluczowych przepisów:

Art 9d
„Przedmiotem obrad kolegium i samorządu sędziowskiego nie mogą być sprawy polityczne, w szczególności zakazane jest podejmowanie uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów, a także krytykę podstawowych zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej”


Art 88a § 1
Sędzia jest obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o:
1) członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu – ze wskazaniem nazwy i siedziby zrzeszenia, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa;
2) funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej – ze wskazaniem nazwy, i siedziby fundacji oraz okres pełnienia funkcji;
3) członkostwie w partii politycznej przed powołaniem sędziego, a także w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989 r. – ze wskazaniem nazwy partii, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa;
4) prowadzeniu portalu, strony internetowej lub aktywności na internetowych portalach umożliwiających założenie konta użytkownika, w tym anonimowo lub pod pseudonimem, jeżeli portal, strona internetowa lub aktywność dotyczą spraw publicznych – ze wskazaniem nazw portali, stron lub sieci, oraz nazw i pseudonimów, pod którymi sędzia występuje.

Senator Staroń o wyroku sędziego Juszczyszyna: Nie wierzyłam, że to możliwe

– Po analizie wszystkich dokumentów sama nie wierzyłam, że coś takiego jest możliwe. Do sądu idzie się po sprawiedliwość, więc jeśli w takim...

zobacz więcej

Art. 107
Sędzia odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe (dyscyplinarne), w szczególności za: 
1. oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa, w tym odmowę stosowania przepisu ustawy, jeżeli jego niezgodności z Konstytucją lub umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie nie stwierdził Trybunał Konstytucyjny; 
2. działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości; 
3. działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego lub skuteczność jego powołania; 
4. działania o charakterze politycznym;
5. uchybienie godności urzędu".

Art. 112
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych mogą podjąć i prowadzić czynności w każdej sprawie dotyczącej sędziego
 

źródło:
Zobacz więcej