RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Spór o oryginalne tablice z 21 sierpniowymi postulatami

W ocenie związkowców Sala BHP Stoczni Gdańskiej jest „najwłaściwszym i jedynym miejscem”, gdzie powinny spocząć oryginalne tablice z 21 sierpniowymi postulatami (fot. arch. PAP/Janusz Uklejewski)

Niedopuszczalne jest blokowanie przez Europejskie Centrum Solidarności i władze Gdańska starań Solidarności o przeniesienie tablic z 21 postulatami z 1980 r. do Sali BHP Stoczni Gdańskiej – uznała w Gdańsku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

Żaryn: słowo „porozumienie” ma charakter faryzejski

– Kościół wchodząc na teren stoczni, dając posługę kapłańską strajkującym, spowodował, że zostali uzbrojeni w rację. Dziś wiemy po zachowanych...

zobacz więcej

Stanowisko w tej sprawie związkowcy przyjęli jednomyślnie.

„Komisja Krajowa NSZZ »Solidarność« uznaje za niedopuszczalne blokowanie przez Europejskie Centrum Solidarności i władze Gdańska starań NSZZ »Solidarność« o przeniesienie oryginalnych tablic Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z 21 postulatami sierpnia 1980 r. do historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Uznajemy to za kolejną próbę kwestionowania praw związku do własnej historii” – głosi stanowisko władz „S”.

W ocenie związkowców Sala BHP Stoczni Gdańskiej jest „najwłaściwszym i jedynym miejscem”, gdzie powinny spocząć oryginalne tablice z 21 sierpniowymi postulatami.

– To właśnie w tej sali MKS podpisał w sierpniu 1980 r. porozumienie z władzami PRL, których trzonem były postulaty znajdujące się na tablicach. To własność i spuścizna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który jest bezpośrednim następcą MKS-u. Europejskie Centrum Solidarności oraz wszystkie zainteresowane strony muszą ten fakt uszanować – stwierdzili związkowcy.

Podkreślili, że to Sala BHP, a nie ECS jest „pomnikiem historii”.

„A niebawem, mamy nadzieję, zostanie wpisana, wraz ze Stocznią Gdańską, na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Z całą mocą oświadczamy – wbrew kłamliwym publikacjom prasowym – że historyczna Sala jest i pozostanie własnością Związku. Dzięki temu zarówno wystawa, jak i wszystkie zgromadzone tam eksponaty są i zawsze będą bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych i odwiedzających to miejsce. Żądamy zaprzestania uprawiania polityki kosztem NSZZ „Solidarność”, szczególnie przez tych, którzy Solidarności zawdzięczają swoją polityczną karierę” - czytamy w stanowisku.

źródło:

Zobacz więcej