Prezes Gersdorf wzywa sędziów Izby Dyscyplinarnej, by nie orzekali

Prezes Gersdorf wzywa sędziów do powstrzymania się od orzekania. (fot. PAP/Marcin Obara)

Wzywam sędziów Izby Dyscyplinarnej SN do powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach - oświadczyła I prezes SN Małgorzata Gersdorf. Jej zdaniem kontynuowanie działalności przez tę Izbę stanowi poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego.

Wójcik o wyroku TSUE: absolutna porażka naszych oponentów

Wyrok TSUE dotyczący Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego to absolutna porażka naszych oponentów, którzy przyjmowali, że zostanie podważona...

zobacz więcej

„W związku z wyrokiem Sądu Najwyższego z 5 listopada, w którym stwierdzono, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz uznano, że Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego, należy jednoznacznie stwierdzić, że kontynuowanie działalności przez Izbę Dyscyplinarną stanowi poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego w Polsce” – podkreśliła Gersdorf.

W celu „zapewnienia ochrony praw uczestników postępowań sądowych, jak również biorąc pod uwagę konieczność uniknięcia pogłębiania się chaosu prawnego” I prezes SN wezwała sędziów Izby Dyscyplinarnej do „powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach”.

„Jednocześnie apeluję o podjęcie natychmiastowych działań ustawodawczych służących rozwiązaniu problemów leżących u podstaw zapadłych orzeczeń” – napisała w swym oświadczeniu prezes Gersdorf.

„Wyrok TSUE to porażka totalnej opozycji i nadzwyczajnej kasty”

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Polski. Wynika z niego, że to Sąd Najwyższy powinien badać niezależność Izby...

zobacz więcej

W wyroku z zeszłego czwartku Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN – powołując się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada – uznała m.in., że polska KRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, a Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i prawa krajowego.

Tym samym Izba Pracy SN uchyliła uchwałę KRS w sprawie z odwołania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i oddaliła wniosek prezesa Izby Dyscyplinarnej SN o przekazanie sprawy do tej Izby.

źródło:

Zobacz więcej