RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Kaleta apeluje o niemanipulowanie wyrokami TSUE i Izby Pracy SN

Apeluję, aby nie manipulować wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE i orzeczeniem Izby Pracy Sądu Najwyższego – powiedział wiceminister Sebastian Kaleta. Dodał, że w sprawach związanych z tymi wyrokami powinien ostatecznie wypowiedzieć się Trybunał Konstytucyjny.

Opublikowano listę 746 sędziów powołanych przez Radę Państwa PRL. Nadal orzekają

Sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego prof. Kamil Zaradkiewicz wystąpił do ministerstwa sprawiedliwości z wnioskiem o udostępnienie nazwisk sędziów...

zobacz więcej

Wiceszef MS podczas konferencji prasowej w Sejmie odniósł się do czwartkowego wyroku Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, która powołując się na orzeczenie TSUE z 19 listopada uchyliła uchwałę KRS w sprawie z odwołania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i oddaliła wniosek prezesa Izby Dyscyplinarnej SN o przekazanie sprawy do tej Izby.

Izba Pracy SN uznała też m.in., że KRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, a Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i prawa krajowego.

Kaleta podkreślił, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego konstytucja jest najwyższym prawem obowiązującym w naszym kraju.

Według niego w tej sprawie – dotyczącej niezależności KRS i statusu Izby Dyscyplinarnej – ostatecznie powinien wypowiedzieć się Trybunał Konstytucyjny. Podkreślił przy tym, że TK jest „sądem ostatniego słowa w Polsce”.

– Trybunał ma bardzo bogate orzecznictwo w przeszłości wskazujące na pewne kompetencje istotne z perspektywy polskiego ustroju, co do organizacji sądownictwa w Polsce – dodał.

Mazur: Przedmiot sporu zniknął i to postępowanie powinno być umorzone

Orzeczenie Izby Pracy Sądu Najwyższego w istocie zostało już wykonane wiele miesięcy temu. Przedmiot sporu zniknął i to postępowanie powinno być...

zobacz więcej

Pytany, czy PiS będzie zbierał podpisy pod wnioskiem do TK o zbadanie konstytucyjności przepisów związanych z orzeczeniem TSUE i czwartkowym wyrokiem SN, powiedział, że pewne problemy z tym związane znajdują się w postępowaniach już wszczętych przez TK.

– A zatem może TK zdecyduje się, aby ten problem rozstrzygnąć w postępowaniach, które już przez TK zawisły – zaznaczył. Nie wykluczył jednak, że może zaistnieć potrzeba, aby skierować wniosek do TK.

Wiceminister zaapelował też o nie manipulowanie wyrokami TSUE i SN.

– Apeluję po raz kolejny, by nie manipulować zarówno wyrokiem TSUE, jego istotnością znaczeniem w zakresie ustroju sądownictwa w Polsce, jak również wczorajszym wyrokiem SN. Jest to wyrok w sprawie jednostkowej, ma charakter wiążący w tej konkretnej sprawie – dodał.

Kaleta, odnosząc się do czwartkowego wyroku Izby Pracy SN, powiedział też, że w imię partykularnego interesu środowiska sędziowskiego dokonuje się obecnie pozakonstytucyjnej próby przekazania kompetencji TSUE w sprawach, które nigdy nie były przekazywane UE.

źródło:
Zobacz więcej