Grodzki powoła zespół do badania konstytucyjności ustaw. To wyłączna kompetencja TK

Wypracowujemy formułę zespołu – tłumaczył marszałek Senatu (fot. PAP/Piotr Nowak)

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział w Brukseli, że w kierowanej przez niego Izbie powstanie stały zespół, którego zadaniem będzie badanie zgodności z konstytucją ustaw trafiających do Senatu. Kontrola konstytucyjności stanowi zgodnie z art. 188 ustawy zasadniczej jest to kompetencja Trybunału Konstytucyjnego.

„To była informacja generalna”. Grodzki zabiera głos ws. wpłaty prof. Popieli

To była informacja generalna, że ludzie mogą wpłacać na fundacje działające przy różnych szpitalach lub niezależnie od szpitali, a jeżeli autorka...

zobacz więcej

– Niedługo powołam stały zespół, wypracowujemy formułę, złożony z wybitnych polskich prawników do oceny konstytucyjności ustaw, które wpływają do Senatu. Zarówno tych, które wpłyną, jak i tych, które były w przeszłości – oświadczył powiedział w Brukseli marszałek Senatu.

Grodzki przypomniał, że w Senacie została powołana grupa robocza złożona z konstytucjonalistów, posłów, senatorów i ekspertów po niedawnym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jak tłumaczył, stało się to, by – jeśli będzie potrzeba skonstruowania nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa – Izba Wyższa była gotowa i wyszła z odpowiednią inicjatywą.

Poparcia marszałkowi Senatu udzielił były premier Donald Tusk. Nazwał on Grodzkiego nieprzypadkowym bohaterem polskiej demokracji w ostatnim czasie. Jego zdaniem „zmiana w Senacie” i „świetna inauguracja sprawowania urzędu przez marszałka” dała ludziom „nową nadzieję”.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej orzekanie o zgodności ustaw i innych przepisów prawa z Ustawą Zasadniczą (a także np. z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi) stanowi właściwość Trybunału Konstytucyjnego, nie zaś gremium mianowanego przez senatorów.

źródło:

Zobacz więcej