RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Prezes Iustitii z 55 zarzutami dyscyplinarnymi. „Przedstawił manifest polityczny”

Krystianowi M. zarzuca się popełnienie 55 przewinień dyscyplinarnych (fot. arch. PAP/Mateusz Marek)

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko prezesowi Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Krystianowi M. i przedstawił mu zarzuty popełnienia 55 przewinień dyscyplinarnych.

Jest postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Pawła Juszczyszyna

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Michał Lasota wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko Pawłowi...

zobacz więcej

Postępowanie 3 grudnia wszczął sędzia Przemysław Radzik. Jak czytamy w komunikacie na stronie rzecznika dyscyplinarnego sędziów, sprawa dotyczy wydarzeń z 29 maja br.

Krystina M. jako prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, w pismach „upublicznionych i skierowanych do personalnie ustalonych prezesów i sędziów sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych, przedstawił manifest polityczny”.

Dalej wskazano, że w manifeście tym sędzia kwestionował niezależność i legalność działania Krajowej Rady Sądownictwa. Podważał też – napisano w komunikacie – konstytucyjność i apolityczność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Według rzecznika dyscyplinarnego sędziów, M. podżegał sędziów „do popełnienia deliktu dyscyplinarnego”. Miał on polegać na „na nierespektowaniu porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej poprzez powstrzymanie się od orzekania oraz zaniechanie przedstawiania odwołań stron i akt spraw dyscyplinarnych Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego”.

Jak dodano, M. podżegał do zawieszania postępowań dyscyplinarnych „do czasu wyjaśnienia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej statusu osób powołanych na urząd sędziego w Izbie Dyscyplinarnej”. Według rzecznika dyscyplinarnego, Krystian M. naruszył zasadę apolityczności sędziów oraz obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim.

„W tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa, sumiennego wykonywania obowiązków sędziego, a także obowiązek strzeżenia w służbie i poza służbą powagi stanowiska sędziego oraz niestwarzania nawet pozorów nieprzestrzegania porządku prawnego, to jest zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i podważających zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności oraz naruszających zasady etyki zawodowej” – czytamy.

źródło:
Zobacz więcej