CBA skierowało zawiadomienie do prokuratury w sprawie Banasia

Biuro wskazuje m.in. na podejrzenie złożenia nieprawdziwych oświadczeń majątkowych (fot. CBA)

Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mariana Banasia, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zawiadomienie jest wynikiem kontroli oświadczeń majątkowych prezesa NIK prowadzonej przez CBA. Do zawiadomienia dołączono protokół kontroli.

Oświadczenie NIK: prezes nie podał się do dymisji

Najwyższa Izba Kontroli wydała oświadczenie w sprawie Mariana Banasia. „W związku z pojawiającymi się informacjami, jakoby Prezes NIK złożył...

zobacz więcej

28 listopada 2019 roku CBA zakończyło procedurę kontroli oświadczeń majątkowych Mariana Banasia, składanych przez niego w latach 2015-2019. Kontrola wykazała nieprawidłowości, które – w ocenie CBA – uzasadniają skierowanie sprawy do prokuratury. W toku czynności pokontrolnych Banaś złożył 23 października 2019 roku zastrzeżenia do ustaleń CBA. Zastrzeżenia te zostały w całości odrzucone przez Biuro, o czym prezes NIK został poinformowany 28 listopada 2019 roku.

W związku z ustaleniami kontroli 29 listopada 2019 roku CBA skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Banasia. W zawiadomieniu CBA wskazuje na podejrzenie złożenia przez Banasia nieprawdziwych oświadczeń majątkowych, zatajenie faktycznego stanu majątkowego oraz nieudokumentowanych źródeł dochodu.

źródło:
Zobacz więcej