RAPORT

Kampania 2020

Sejm wybrał trzech członków Trybunału Konstytucyjnego

Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz zostali sędziami Trybunału Konstytucyjnego (fot. PAP/Radek Pietruszka)

Sejm wybrał w czwartek wieczorem Krystynę Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Stelinę na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Sejm wybrał skład Trybunału Stanu

Sejm wybrał w czwartek Piotra Łukasza Juliusza Andrzejewskiego i prof. Marka Chmaja na zastępców przewodniczącego Trybunału Stanu. Posłowie wybrali...

zobacz więcej

Za wyborem Krystyny Pawłowicz głosowało 230 posłów, 213 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Za kandydaturą Stanisława Piotrowicza głos oddało 230 posłów, 218 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Za powołaniem Jakuba Steliny na sędziego TK zagłosowało 233 posłów, 209 oddało głos przeciwny, zaś 8 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wybrani sędziowie TK złożą ślubowanie wobec prezydenta w terminie 30 dni od wyboru.

Sejm wybrał nowych sędziów TK w miejsce Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara, których kadencje w Trybunale kończą się 3 grudnia. Troje wybranych przez Sejm sędziów zostało zgłoszonych przez klub PiS. Sejmowa komisja sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała wszystkie trzy kandydatury.

źródło:

Zobacz więcej