Wybory 2020

Jak głosować w wyborach prezydenckich [PORADNIK]

OECD podnosi prognozy wzrostu PKB dla Polski

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podnosi prognozy wzrostu PKB dla Polski (fot. Shutterstock/Cinematographer)

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podnosi prognozy wzrostu PKB dla Polski – poinformował w mediach społecznościowych Paweł Jurek, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. Ekonomiści OECD zwracają uwagę, że „wzrost gospodarczy pozostanie solidny, choć spowolni do 3,0 proc. z 3,8 proc. w 2020 r.”.

OECD proponuje sposób opodatkowania techgigantów

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zaproponowała sposób opodatkowania największych firm świata. Wprawdzie czołowi techgiganci...

zobacz więcej

Jak napisał Paweł Jurek, zgodnie z prognozami OECD w 2019 r. wzrost PKB w Polsce wyniesie 4.3 proc. (wcześniejsza prognoza wynosiła 4,2 proc. ) oraz 3,8 proc. w 2020 r. (przy wcześniejszej prognozie 3,5 proc.). „OECD obniża także prognozę deficytu i długu sektora gg (Rządowego i Samorządowego – red.)” – napisał rzecznik resortu finansów.

Jednocześnie OECD prognozuje wyhamowanie wzrostu PKB w Polsce w 2021 r. do 3,0 proc. i utrzymywanie się w tym horyzoncie inflacji blisko 3 proc. Ekonomiści OECD zalecają Polsce zacieśnienie fiskalne i wcześniejsze podwyżki stóp proc., by ograniczyć presję inflacyjną.

„Wzrost gospodarczy pozostanie solidny, choć spowolni do 3,0 proc. z 3,8 proc. w 2020 r. Zarówno prywatne, jak i publiczne inwestycje spowolnią, a niski wzrost globalnego handlu ograniczy (dynamikę – red.) eksportu. Wzrost konsumpcji prywatnej stopniowo wyhamuje, wraz z zanikiem wpływu nowych transferów socjalnych i obniżek podatków” – napisano w raporcie.

OECD prognozuje, że inflacja w Polsce w 2020 r. wyniesie 2,9 proc., a rok później 2,8 proc., w związku z czym wcześniejsza niż w 2021 r. podwyżka stóp procentowych mogłaby ograniczyć presję inflacyjną.

„Wzrost płac może pozostać solidny, co odzwierciedla rosnące ograniczenia po stronie podażowej, stałe podwyżki płacy minimalnej oraz podwyżki w sektorze publicznym. Rosnące koszty pracy, ceny energii, a także podwyżki akcyzy na tytoń, będą pchać inflację w górę w latach 2020-21. Choć oczekuje się, że bank centralny utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie w najbliższych 2 latach, rozpoczęcie wcześniejszych podwyżek stóp procentowych pomogłoby ograniczyć presję inflacyjną” – napisano w raporcie.

OECD rekomenduje Polsce przeprowadzenie reform strukturalnych, które miałyby wzmocnić wzrost gospodarczy w średnim terminie, dotyczących spadającej liczby osób w wieku produkcyjnym oraz niskiej wydajności pracy.

źródło:
Zobacz więcej