RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Prezydent: Wystąpienie premiera było spójne i bardzo konkretne

– Cieszę się, że premier zaakcentował w exposé rzeczy istotne z mojego punktu widzenia, jako prezydenta Rzeczypospolitej, że chcemy, żeby Polska wreszcie stawała się normalnym państwem; to podniesienie tego pojęcia na zupełnie inny poziom – powiedział we wtorek w Sejmie prezydent Andrzej Duda.

Exposé premiera Morawieckiego i wniosek o wotum zaufania dla rządu [RELACJA]

Premier Mateusz Morawiecki wygłasza w Sejmie exposé. Po wystąpieniu szefa rządu planowana jest sejmowa debata oraz głosowanie nad wotum zaufania...

zobacz więcej

Prezydent wysłuchał we wtorek exposé premiera Mateusza Morawieckiego. W ocenie Andrzeja Dudy, było one wygłoszone w sposób spójny i z ciekawym podejściem do tego, jaka powinna być polska polityka w najbliższych czterech latach.

– Pan premier w spójny sposób przedstawił zręby swojej polityki. Cieszę się, że ta polityka tak mocno nawiązuje do tego, z czym mieliśmy już do czynienia przez ostatnie cztery lata – ocenił prezydent.

– (Premier) zaakcentował te rzeczy, które z mojego punktu widzenia - jako prezydenta Rzeczypospolitej – są tak bardzo istotne, mianowicie że chcemy, żeby Polska wreszcie stawała się normalnym państwem. To pojęcie normalności pan premier powtórzył kilkakrotnie w bardzo różnych kontekstach, jeżeli chodzi o polską politykę i o to, jaką chcemy, żeby stawała się Polska, jakim chcemy, żeby była dla nas wszystkich krajem. Jest to w moim przekonaniu podniesienie tego pojęcia „normalność” na zupełnie inny poziom funkcjonowania i zupełnie inny poziom życia – powiedział Andrzej Duda.Exposé premiera Morawieckiego w Sejmie. „Potrzebujemy odważnej Polski”

„Trafna diagnoza”

– Premier i Rada Ministrów dobrze spoglądają w przyszłość i trafnie diagnozują to, co wynika z danych i przewidywań – powiedział prezydent Duda, komentując exposé premiera. Podkreślił, że premier szczególnie mocno podniósł kwestię rodziny, ochrony dzieci i młodzieży przed „złymi wpływami”, co – jak dodał – spotkało się z jego aprobatą.

Nawiązywał także do wypowiedzi Morawieckiego o zachowaniu tożsamości narodowej; ocenił, że nowoczesne państwo nie jest państwem, w którym społeczeństwo ma się wyrzec tradycji.


Premier wygłosi exposé w Sejmie. Posłowie zagłosują nad wotum zaufania dla rządu

Czas na „zieloną politykę”

– Cieszą zapowiedzi pana premiera dotyczące tzw. zielonej polityki, dotyczące ochrony klimatu, dotyczące rozwijania polskiej energetyki, także w oparciu o odnawialne źródła energii i jej przekształcania; planowane przekształcanie także miksu energetycznego, co jest zaplanowane w dalekosiężnej strategii energetycznej dla Polski – wskazał prezydent.

Andrzej Duda wyraził również zadowolenie, z faktu iż premier „mocno podkreślił kwestie walki z zanieczyszczeniem plastikiem Polski i całej kuli ziemskiej”.

Z uznaniem odniósł się do zapowiedzi ograniczania użycia plastiku. – To jest dzisiaj w awangardzie polityki ekologicznej europejskiej i światowej. Cieszę się, że pan premier do tego nawiązał, że cały szereg działań będzie sprzyjał temu – powiedział.

Podkreślał, że „potrzebna jest przede wszystkim edukacja, żebyśmy plastiku używali jak najmniej, bo on szkodzi środowisku”. – Konieczna jest i odpowiednia polityka i odpowiednia edukacja – zaznaczył prezydent.


Gospodarka, rozwój Polski i relacje z UE. Przewidywane punkty exposé premiera

Kwestie dotyczące równouprawnienia kobiet

– Cieszy mnie to, że premier Mateusz Morawiecki zaakcentował w swoim wystąpieniu kwestie dotyczące równouprawnienia kobiet, polityki prorodzinnej, a także budowy sprawiedliwego państwa – powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda.

– Bardzo mocno pan premier podkreślił to, że musimy szukać równouprawnienia kobiet, chociażby poprzez kwestie równego wynagradzania kobiet i mężczyzn za prace tego samego rodzaju. To jest niezwykle ważne, bo tutaj kobiety bardzo często są poszkodowane – powiedział prezydent, komentując exposé, które wygłosił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Jak mówił, cieszy go to, że premier „tak mocno zasygnalizował, iż nadal będziemy prowadzili politykę prorodzinną i że rodzina jest tą podstawową wspólnotą naszego społeczeństwa, na której barkach z jednej strony spoczywa tak bardzo mocno rozwój społeczeństwa, bo na niej spoczywa wychowanie dzieci”.

– Bardzo cieszę się, że pan premier tak mocno zaakcentował także wkład rodziców i ich prawo, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, zgodnie ze swoimi przekonaniami. To są te kwestie, które myślę, że dla bardzo wielu Polaków, dla wielu polskich rodzin są niezwykle istotne. I cieszę się, że ta polityka prorodzinna, wspierania rodziny na różne sposoby, także w sensie polityki prospołecznej, również polityki finansowej - że ona została przez premiera tak mocno zaakcentowana – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent ucieszył się także ze słów premiera dotyczących budowy sprawiedliwego państwa. – Wymiar sprawiedliwości cały czas jeszcze boryka się tutaj ze złymi ocenami społecznymi. Chcemy tak go zmieniać, żeby również i te oceny za tymi zmianami się odpowiednio zmieniły. Chcemy, żeby ludzie uważali, że Polska jest państwem sprawiedliwym – powiedział.

– Myślę, że wszystkie te sprawy, które rzeczywiście dzisiaj są najistotniejsze i które są związane z budowaniem prawdziwie nowoczesnego państwa, które będzie silnym, liczącym się partnerem w ramach Unii Europejskiej, pan premier w swoim expose podniósł. I mam nadzieję, że taka właśnie polityka będzie w tych najbliższych latach realizowana. Tego życzę polskiemu rządowi – powiedział Andrzej Duda.


Dworczyk: Exposé premiera będzie prezentacją wizji, a nie tylko wymianą działań

źródło:
Zobacz więcej