RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Dworczyk: Wyrok TSUE może być poddany analizie TK

W Polsce analizy zgodności z Konstytucją dokonuje Trybunał Konstytucyjny (fot. Shutterstock/corgarashu)

Jeżeli będą poważne wątpliwości dotyczące zgodności wyroku TSUE z traktatem unijnym i z polską konstytucją, oczywiście może być on poddany takiej analizie; w Polsce analizy zgodności z konstytucją dokonuje Trybunał Konstytucyjny – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk jeszcze przed wydaniem wtorkowego orzeczenia.

TSUE wydał wyrok ws. KRS i Izby Dyscyplinarnej SN

To Sąd Najwyższy powinien badać niezależność Izby Dyscyplinarnej i to, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przechodzenia sędziów w stan...

zobacz więcej

Dworczyk pytany w radiowej Trójce, czy Polska może nie wykonać wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, zapewnił, że Polska wyroki TSUE wykonuje. – Natomiast zdarza się, i mamy takie przykłady nawet u naszych bliskich sąsiadów w Niemczech, gdzie Trybunał Konstytucyjny niemiecki ocenił kilkakrotnie, że wyroki TSUE wykraczały poza traktaty unijne, były niezgodne z niemiecką konstytucją, w związku z tym były de facto niewiążące – powiedział szef KPRM.

Na pytanie, czy obecny wyrok może zostać poddany ocenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Dworczyk odparł: „Ten wyrok, jeżeli będą poważne wątpliwości dotyczące jego zgodności z traktatem unijnym i z Polską Konstytucją, oczywiście może być poddany takiej analizie, a w Polsce analizy zgodności z Konstytucją dokonuje Trybunał Konstytucyjny”.

Przepisy dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zostały wprowadzone przez rządzących jako część pakietu dotyczącego reformy polskiego sądownictwa. Sprawą zajął się TSUE, bo Sąd Najwyższy wystosował do niego pytanie, czy utworzona od podstaw Izba Dyscyplinarna jest sądem niezależnym i niezawisłym, biorąc pod uwagę, że jej sędziowie zostali wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa (KRS), która nie daje rękojmi niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Przewodniczący KRS: Wyrok TSUE jest niejednoznaczny

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Izby Dyscyplinarnej SN jest niejednoznaczny; spodziewaliśmy się tego – powiedział we wtorek przewodniczący...

zobacz więcej

W czerwcu rzecznik generalny Trybunału w niewiążącej opinii wskazał, że Izba Dyscyplinarna nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej, a w sposobie powoływania KRS istnieją „nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych”.

We wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym uznał, że to Sąd Najwyższy powinien badać niezależność Izby Dyscyplinarnej oraz to, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Jeśli uzna, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności, może przestać kierować do niej sprawy dotyczące stanu spoczynku sędziów.

źródło:

Zobacz więcej