RAPORT

Pogarda

Święci – Agnieszka Czeska i Jan Paweł II, a aksamitna rewolucja

20 maja 1995; pielgrzymka Jana Pawła II do Czech (fot. Franco Origlia/Getty Images)
20 maja 1995; pielgrzymka Jana Pawła II do Czech (fot. Franco Origlia/Getty Images)

Najnowsze

Popularne

Kardynał Stanisław Dziwisz odprawił w sobotę mszę pontyfikalną w praskiej katedrze św. Wita. Kościół obchodzi 30. rocznicę dokonanej 12 listopada 1989 roku kanonizacji św. Agnieszki Czeskiej. Pięć dni po kanonizacji wybuchła aksamitna rewolucja. – To, że Agnieszka została ogłoszona świętą dopiero w tym stuleciu, nie jest rzeczą przypadku. Święta ma oczywiście dary, które Boża Opatrzność przewidziała właśnie dla waszej generacji – mówił w 1989 roku w Watykanie czeskim pielgrzymom Jan Paweł II.

Przyjaciel św. Jana Pawła II: Polacy powinni być odpowiedzialni za jego dziedzictwo

W przypadającą we wtorek uroczystość wspomnienia liturgicznego św. Jana Pawła II mszę przy jego grobie w bazylice watykańskiej odprawił kardynał...

zobacz więcej

W trakcie mszy modlono się w intencji odzyskanej przed trzema dekadami wolności. Witając kard. Dziwisza, arcybiskup praski i prymas Czech, kard. Dominik Duka przypomniał, że polski hierarcha jeszcze jako papieski sekretarz dwukrotnie nawiedził praską katedrę wraz ze świętym Janem Pawłem II.

Kościół stoi po stronie narodu

Bezpośrednio po kanonizacji św. Agnieszki Czeskiej, co miało miejsce w czasie dokonujących się pod koniec 1989 roku politycznych przemian, ówczesny praski arcybiskup, kard. Frantiszek Tomaszek oświadczył, że Kościół stoi po stronie narodu. – Te słowa chcemy powtórzyć dzisiaj, gdy mimo całego wzrostu ekonomicznego, z każdej strony słychać głosy zawiści i nienawiści. Gdy służba traktowana jest jako poniżenie, a pycha stara się o uznanie – mówił kard. Duka.

W imieniu Konferencji Czeskich Biskupów Duka przyłączył się do apelu polskiego episkopatu o uznanie św. Jana Pawła II za doktora Kościoła i patrona Europy. Po liturgii mszalnej kard. Dziwisz dziękował za to poparcie i przypomniał, że św. Jan Paweł II był zwolennikiem zjednoczonej Europy, której korzenie, co podkreślał wielokrotnie, wynikają z chrześcijaństwa.

Były sekretarz Jana Pawła II mówił w swej homilii o bliskich związkach Czech i Polski, zarówno w latach, gdy powstawały państwa i instytucje Kościoła, jak i w czasach nowożytnych. – Przed trzydziestoma laty dokonała się w Waszym kraju duchowa rewolucja. Po 40 latach władzy ideologii i systemu, który w życiu człowieka i społeczeństw nie dawał miejsca Bogu, ludzie zrozumieli, że potrzebne są zmiany – mówił.
Praga, 25 listopada 1989 (fot. Pool BOUVET/HIRES/Gamma-Rapho via Getty Images)
Praga, 25 listopada 1989 (fot. Pool BOUVET/HIRES/Gamma-Rapho via Getty Images)

„Św. Jan Paweł II miał do kard. Vlka bezgraniczne zaufanie”

– Wielki pasterz Kościoła i wielki Europejczyk – tak zmarłego w sobotę czeskiego kardynała, emerytowanego arcybiskupa Pragi Miloslava Vlka wspomina...

zobacz więcej

Transparent czeskich pielgrzymów

Zwrócił uwagę na rolę Jana Pawła II w zmianach, które dokonały się w Europie Środkowej przed 30 laty. – Czujemy w nich echo i owoce słów papieża z początku pontyfikatu: Nie lękajcie się – mówił. Kard. Dziwisz przypomniał pierwszą pielgrzymkę papieża do Polski i pobyt w Gnieźnie, gdzie Jan Paweł II wypatrzył wśród transparentów jeden napisany po czesku: „Ojcze, pamiętaj o swoich czeskich dzieciach”.

Jan Paweł II powiedział, że „papież, który sercu nosi testament św. Wojciecha, o tych dzieciach zapomnieć nie może”. – Po latach papież dziękował razem z Czechami za dar wolności – wspominał dalej kardynał. – Pokojowa, ale radykalna rewolucja, do której doszło w Pradze i w Czechosłowacji przed 30 laty, dowodzi, że można pokonać system siłą prawdy i ducha – podsumował.

Modlitwa za Reagana, Thatcher i Kohla

Dana Niemcova, jedna z pierwszych osób, które podpisały Kartę 77, oraz sygnatariusz Karty i aktywny uczestnik aksamitnej rewolucji, prawicowy polityk Alexandr Vondra prosili m.in. o modlitwy za Polskę, aby „naród polski nie przestawał stać przy tysiącletniej wierze i aby po ciężkich doświadczeniach minionego wieku podołał współczesnym groźbom, które znów atakują jego duszę”. Modlono się także za zmarłych Ronalda Reagana, Margaret Thatcher i Helmuta Kohla, którzy „razem ze św. Janem Pawłem II prowadzili walkę za naszą wolność”. Po liturgii kard. Dziwisz dziękował za zaproszenie do Pragi. – Wszystko, co widziałem i przeżyłem, zabiorę do Polski, do Krakowa i na Jasną Górę – powiedział.

Vaclav Havel, Praga, 10 grudnia 1989 r. (fot. Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images)
Vaclav Havel, Praga, 10 grudnia 1989 r. (fot. Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images)

Zmarł kardynał Miloslav Vlk, prześladowany w dawnej Czechosłowacji

W wieku 84 lat w sobotę zmarł w Pradze emerytowany arcybiskup stolicy i prymas Czech kardynał Miloslav Vlk. W depeszy kondolencyjnej papież...

zobacz więcej

Królewna Agnieszka, zmarła w 1282 roku w wieku co najmniej 71 lat. Córka – prawdopodobnie najmłodsza – króla Czech Przemysława Ottokara I wybrała zamiast oferowanych jej monarchicznych małżeństw życie zakonne. Fundowała przytułki i szpitale, z jej inicjatywy powstał Zakon Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. Ufundowała także klasztor klarysek, do którego wstąpiła.

W 1234 r. złożyła śluby zakonne, a przez współczesnych już za życia traktowana była jako święta. Jej utrzymujący się od stuleci kult sformalizowała dokonana w 1874 roku przez papieża Piusa IX beatyfikacja. Ogłoszenie jej w 1989 roku świętą było pierwszą kanonizacją osoby z czeskiego kręgu kulturowego od czasu kanonizacji św. Jana Nepomucena w 1729 roku.

– To, że Agnieszka została ogłoszona świętą dopiero w tym stuleciu, nie jest rzeczą przypadku. Święta Agnieszka ma oczywiście dary, które Boża Opatrzność przewidziała właśnie dla waszej generacji – powiedział w 1989 roku w Watykanie czeskim pielgrzymom Jan Paweł II.

Jan Paweł II w katedrze św. Wita w Pradze, po lewej kard. Miloslav Vlk; 27 kwietnia 1997 r. (fot.
Jan Paweł II w katedrze św. Wita w Pradze, po lewej kard. Miloslav Vlk; 27 kwietnia 1997 r. (fot.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej