RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Komputer pracownika SGGW skradziony. Były tam dane tysięcy studentów

Uczelnia zaleca kroki, które teraz powinni podjąć studenci (fot. arch.PAP/Rafał Guz)
Uczelnia zaleca kroki, które teraz powinni podjąć studenci (fot. arch.PAP/Rafał Guz)

Nieznany sprawca ukradł laptop pracownika Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na dysku komputera znajduje się baza z danymi osobowymi tysięcy osób. Teraz uczelnia apeluje do studentów, by zabezpieczyli się przed „negatywnymi skutkami zaistniałego naruszenia”.

Wyciekły dane osobowe 4,9 mln klientów firmy, która dostarcza żywność

Świadcząca usługi dostaw żywności z renomowanych restauracji firma DoorDash poinformowała o wycieku wrażliwych danych ok. 4,9 mln klientów. W...

zobacz więcej

O sprawie uczelnia poinformowała w komunikacie. Chodzi o „incydent” z 5 listopada. Jak czytamy, nieznany sprawca ukradł przenośny komputer jednego z pracowników uczelni.

„Na dysku tego komputera znajdowały się dane osobowe przetwarzane w trakcie postępowań rekrutacyjnych w ostatnich latach na studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Administrator Danych Osobowych nie może wykluczyć, iż w wyniku tego incydentu nieznane osoby uzyskały dostęp do Pani/Pana danych osobowych, przez co doszło do naruszenia ochrony danych osobowych” – czytamy na stronie SGGW.

Dalej wymieniono, jakie dane obejmowała baza w skradzionym laptopie.

„Na dysku komputera znajdowały się dane osobowe kandydatów obejmujące m.in.: dane identyfikacyjne - imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, pesel, płeć, narodowość, obywatelstwo, adres zamieszkania, seria i numer dowodu/paszportu, seria i numer dowodu osobistego, ukończona szkoła średnia, miejscowość szkoły średniej, nr telefonu komórkowego i stacjonarnego, rok ukończenia szkoły średniej, numer i data świadectwa ukończenia szkoły średniej, organ wydający świadectwo” – wyliczyła uczelnia.

Baza obejmowała też rok matury i datę świadectwa maturalnego, organ wydający świadectwo maturalne, wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym, ukończone studia, ukończona uczelnia, ukończony kierunek studiów, ocena na dyplomie, średnia ze studiów, kierunek studiów o który kandydat się ubiega, dane szkoły średniej, informacja o zakwalifikowaniu na studia, punkty kwalifikacyjne kandydata, zbieżność kierunku studiów ukończonego z tym o który się kandydat ubiega.

SGGW zaleciło swoim studentom, by zabezpieczyli się przed możliwymi „negatywnymi skutkami zaistniałego naruszenia”. Zalecono m.in. założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej (na rynku dostępne są systemy, instytucje i przedsiębiorstwa, które oferują usługi pozwalające na monitorowanie swojej aktywności kredytowej.

Incydent został zgłoszony do organów ścigania. Pracownik, któremu skradziono laptopa, złożył zawiadomienie w KP Warszawa Ursynów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez nieznanych sprawców, polegającego na kradzieży komputera przenośnego zawierającego dane osobowe kandydatów na studia.

źródło:
Zobacz więcej