„Sędziowie nie stawiają się jako świadkowie”. Apel do prezesa „Iustitii”

Prezes „Iustitii” prof. Krystian Markiewicz (fot. arch.PAP/Rafał Guz)

Obrońca części pomówionych o udział w tzw. aferze hejterskiej sędziów mec. Piotr Urbanek apeluje do szefa „Iustitii”, sędziego Krystiana Markiewicza o publikację list sędziów należących do stowarzyszenia. Takie samo wezwanie kieruje do władz Stowarzyszenia Sędziów „Themis”. Jak wskazuje, jest to istotne m.in. z uwagi na występujące przypadki niestawiennictwa różnych sędziów w charakterze świadków. Z tego powodu w ubiegłym tygodniu zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów postawił zarzut m.in. prezesowi „Iustitii”, a także kilku innym sędziom.

„Nie było żadnej »Kasty«”. 25 pozwów, 10 mln zł zadośćuczynienia – sędziowie pozywają media

21 prywatnych aktów oskarżenia i 25 pozwów cywilnych o ochronę dóbr osobistych na łączną kwotę zadośćuczynień ok. 10 mln zł na cel społeczny będzie...

zobacz więcej

Mecenas Urbanek w oświadczeniu opublikowanym przez Onet zaznacza, że o publikację wykazu członków apelował do wspomnianych stowarzyszeń już w październiku, jednak pozostało to bez odpowiedzi. Zaznaczył też, że członkami tych organizacji mogą być jedynie sędziowie.

Przypomnijmy – zdaniem Onetu kilku sędziów miało należeć do zamkniętej grupy na komunikatorze Whatsapp, o nazwie „Kasta”, która wymieniała się pomysłami na oczernianie niektórych sędziów. Po tych doniesieniach wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości sędzia Łukasz Piebiak podał się do dymisji.

Według mediów do grupy mieli należeć m.in. dwaj zastępcy głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów – Przemysław Radzik i Michał Lasota, sędzia Konrad Wytrykowski z Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, członkowie KRS – Dariusz Drajewicz, Maciej Nawacki i Jarosław Dudzicz, a także Tomasz Szmydt z biura prawnego Rady oraz były prezes Sądu Okręgowego w Katowicach i obecnie sędzia NSA Rafał Stasikowski. Sprawa miała tez dotyczyć delegowanego do MS sędziego Jakuba Iwańca oraz sędziego Arkadiusza Cichockiego, który został odwołany z delegacji do Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Po sierpniowych publikacjach zarząd „Iustitii” w wydanej uchwale potępił sędziego Łukasza Piebiaka i innych sędziów pomówionych o organizację i koordynację akcji zorganizowanego hejtu wobec sędziów – wskazuje mec. Urbanek. Jak dodaje, podobnie postąpiło Stowarzyszenie „Themis”, które w apelu w „formie kategorycznych stwierdzeń przyjęło, że grupo pomówionych sędziów dopuściła się opisywanych zachowań”.

Obrońca sędziów: Arkadiusza Cichockiego, Jakuba Iwańca oraz Tomasza Szmydta podkreśla, że wspomniane uchwała i apel „a priori zakładały przynajmniej domniemanie winy wskazywanej grupy pomówionych sędziów”.

W jego ocenie publikacja listy członków organizacji jest niezbędna, „nie tylko z uwagi na gwarancje procesowe do sprawiedliwego procesu”, ale również dla „ogółu społeczeństwa zainteresowanego publikacjami o rzekomej »farmie trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości«”.

„Nie stawił się na wezwanie sądu”. Zarzuty dyscyplinarne dla prezesa „Iustitii”

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów wszczął postępowanie dyscyplinarne i postawił zarzuty prezesowi Stowarzyszenia Sędziów Polskich...

zobacz więcej

W ubiegłym tygodniu zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów wszczął postępowanie dyscyplinarne i postawił zarzuty prezesowi „Iustitii” Krystianowi Markiewiczowi i czworgu innym sędziom. Zarzuty wobec nich dotyczą niestawiennictwa na wezwania rzecznika w charakterze świadka w związku z postępowaniem prowadzonym w sprawie tzw. afery hejterskiej w MS.

Sędziemu Markiewiczowi zarzucono, że wezwał sędziów wyznaczonych na świadków do „nierespektowania porządku prawnego poprzez ignorowanie wynikającego z ustawy obowiązku stawiennictwa na wezwanie i złożenia zeznań”.

Nawiązał do tego w swoim apelu mec. Urbanek, który zwrócił się do prezesa „Iustitii” o przedstawienie opinii publicznej podstaw prawnych oraz „uwarunkowań i następstw systemowych możliwości nieposłuszeństwa obywatelskiego poprzez niestawianie się na wezwanie w charakterze świadka”.

„Powyższe tworzy – bez wyjaśnienia szerszej opinii publicznej – niepokojący precedens, który może skutkować masowymi odmowami stawiennictwa prawidłowo wezwanych świadków w procesach sądowych. Ze szczególnym zainteresowaniem oczekuję przede wszystkim wskazania przez Pana sędziego Krystiana Markiewicza ewentualnych przesłanek procesowych oraz przedstawienia poglądu w zakresie odpowiedzialności porządkowej takiego świadka” – zaznaczył.

źródło:
Zobacz więcej