RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Znamy termin powołania nowego rządu Mateusza Morawieckiego

Zaplanowana na piątek uroczystość odbędzie się w Pałacu Prezydenckim (fot. arch.PAP/Jacek Turczyk)

Prezydent Andrzej Duda w piątek o godz. 14.30 powoła nowy rząd Mateusza Morawieckiego – poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Uroczystość powołania nowej Rady Ministrów odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Od tego czasu premier będzie miał 14 dni na wygłoszenie exposé i wystąpienie do Sejmu o udzielenie wotum zaufania.

Prezydent powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję tworzenia rządu

zobacz więcej

We wtorek Morawiecki złożył na ręce prezydenta dymisję poprzedniego rządu. Do czasu powołania nowego gabinetu prezydent powierzył dotychczasowemu premierowi pełnienie obowiązków.

Zgodnie z konstytucją, po przyjęciu dymisji dotychczasowego rządu, jest 14 dni na desygnację nowego premiera i powołanie nowego rządu. W czwartek przed południem prezydent desygnował Morawieckiego na premiera i powierzył mu misję utworzenia rządu.

Jak poinformował rzecznik prezydenta, uroczystość powołania przez głowę państwa nowego rządu odbędzie się w piątek o godz. 14.30 w Pałacu Prezydenckim.

Najpóźniej 14 dni po powołaniu Rady Ministrów nowy premier przedstawia program działania rządu (wygłasza exposé) i składa wniosek o wotum zaufania dla rządu, którego udziela Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Premier Morawiecki przedstawił w ubiegłym tygodniu kandydatów na ministrów swojego nowego gabinetu, który będzie liczył 20 resortów. W nowym gabinecie Morawieckiego nie będzie Ministerstwa Energii, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Powstanie natomiast Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Zarządzania Funduszami oraz Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego. Z Ministerstwa Środowiska zostaną wydzielone dwa osobne resorty: Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Klimatu. Z resortu spraw zagranicznych zostanie wydzielony z kolei pion dotyczący polityki europejskiej, który będzie podlegał kancelarii premiera, a na jego czele stanie obecny wiceminister spraw zagranicznych ds. europejskich Konrad Szymański.

Jedynym resortem, którego szefa nie przedstawił Morawiecki, jest Ministerstwo Sportu.

Znamy nazwiska nowych szefów sejmowych komisji

Komisje sejmowe wybrały swoich przewodniczących. Już wiadomo, że Marek Suski pokieruje Komisją ds. Energii i Skarbu Państwa, Henryk Kowalczyk (PiS)...

zobacz więcej

Większość ministrów pozostanie na swoich stanowiskach. Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma kierować Piotr Gliński, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, resortem infrastruktury – Andrzej Adamczyk, rolnictwa i rozwoju wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, obrony narodowej – Mariusz Błaszczak, spraw wewnętrznych i administracji – Mariusz Kamiński, spraw zagranicznych – Jacek Czaputowicz, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – Marek Gróbarczyk.

Ministerstwem Zdrowia, tak jak dotychczas, kierować ma Łukasz Szumowski, Ministerstwem Cyfryzacji – Marek Zagórski, Ministerstwem Edukacji Narodowej – Dariusz Piontkowski, Ministerstwem Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro.

Dotychczasowa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz będzie kierowała Ministerstwem Rozwoju. Dotychczasowy ds. pomocy humanitarnej Michał Woś ma objąć Ministerstwo Środowiska, zaś szefem Ministerstwa Nadzoru Właścicielskiego ma być Jacek Sasin.

W drugim rządzie Morawieckiego znajdą się cztery nowe osoby: Michał Kurtyka ma być szefem Ministerstwa Klimatu, Małgorzata Jarosińska-Jedynak objąć ma Ministerstwo Zarządzania Funduszami, Tadeusz Kościński ma kierować Ministerstwem Finansów, a Marlena Maląg – Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pozostać ma Michał Dworczyk.

źródło:

Zobacz więcej