Wybory 2020

Jak głosować w wyborach prezydenckich [PORADNIK]

800 mln zł na linie autobusowe w 2020 r. Rusza nabór wniosków o dofinansowanie

Dopłata do 1 wozokilometra wynosi 1 zł (fot. arch.PAP/Przemysław Piątkowski)

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie deficytowych autobusowych linii lokalnych w przyszłym roku. Ministerstwo infrastruktury może przekazać samorządom łączenie 800 mln zł.

Adamczyk: od 1 września pojawi się w Polsce prawie 1,4 tys. linii autobusowych

Przez wiele lat likwidowano połączenia autobusowe. Rozpoczynamy ich przywracanie, od 1 września pojawi się w całej Polsce prawie 1,4 tys. linii –...

zobacz więcej

Nabór wniosków będzie trwał do 29 listopada. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniach 16-20 grudnia. Z wnioskami o objęcie w 2020 r. dopłatą mogą występować samorządy i związki samorządów wszystkich szczebli. Nowe umowy między organizatorami a operatorami przewozów powinny zostać podpisane do końca roku.

– Fundusz rozwoju przewozów autobusowych to jeden z filarów walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Do tej pory wnioskami objęto 1,5 tys. linii. Zdajemy sobie sprawę, że walka z wykluczeniem komunikacyjnym wymaga większej liczby uruchomionych połączeń. Dlatego w 2020 r. na ten cel zostanie przeznaczonych 800 mln zł – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W 2019 r. samorządy złożyły 294 wnioski o dofinansowanie 1,5 tys. linii, na obszarze 943 gmin zamieszkanych przez 13 mln 670 tys. osób. W 2019 roku Fundusz dysponował kwotą 300 mln zł.

Jak podkreślił wiceminister Weber, funkcjonują już pierwsze przywrócone połączenia autobusowe.

– W przypadku niektórych linii autobusowych okazało się, że bardzo szybko przestały być deficytowe. Zapotrzebowanie na te połączenia było tak duże, że wpływy z biletów okazały się znaczne – dodał Weber.

Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu

zobacz więcej

Fundusz ma przywrócić połączenia autobusowe, które zostały zlikwidowane z powodu deficytu, kiedy przychody z biletów były niższe niż koszty utrzymywania tych linii. Dopłata do jednego wozokilometra wynosi 1 zł.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister do spraw transportu. Obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej trzech miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.

źródło:

Zobacz więcej