RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Jak poprawnie dbać o polskie symbole narodowe

Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie wolno też przykrywać nią pomników oraz używać jej jako nakrycia stołu – przypomina MSWiA (fot. PAP/Jerzy Muszyński)

Zasady postępowania z symbolami narodowymi są ściśle określone i regulowane przez ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Przed Świętem Niepodległości warto przypomnieć sobie zatem , jak eksponować polską flagę oraz poprawnie wykonywać hymn państwowy – zwraca uwagę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Polska. Tu mi dobrze”. Spot TVP Info na rocznicę odzyskania niepodległości

Już w najbliższy poniedziałek będziemy świętować 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji Telewizja Polska przygotowała...

zobacz więcej

Zgodnie z ustalonymi zasadami flaga RP ma proporcje 5:8. Eksponując ją publicznie musimy pamiętać o tym, aby była czysta i miała czytelne barwy. Flaga nie może być postrzępiona lub pomięta, ani dotykać ziemi, bruku podłogi i wody.

Nie wolno też umieszczać na niej napisów i rysunków. „Powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których przyjeżdżają kibice na zawody sportowe, aby jednak nie naruszać zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8” – informuje MSWiA. W przeciwieństwie do flagi państwowej barwy narodowe mogą posiadać dowolne proporcje, jednak należy pamiętać, że szerokość obu pasów musi być równa.

Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie wolno też przykrywać nią pomników oraz używać jej jako nakrycia stołu. W czasie marszów flaga RP musi być niesiona przed rzędem innych flag. Może być też niesiona z innymi flagami w jednym rzędzie.

„W przypadku rzędu trzech lub pięciu flag, zajmuje miejsce środkowe, w rzędzie czterech flag jest po lewej stronie dla patrzących na czoło pochodu, a w rzędzie sześciu flag dwie flagi państwowe RP zajmują skrajne miejsca po stronie lewej i po prawej. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią” – wskazuje MSWiA.

Hymn państwowy

Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego należy zachować powagę i spokój. Mężczyźni w strojach cywilnych powinni zdjąć nakrycia głowy. Natomiast osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie są zobowiązane do oddania honorów poprzez salutowanie.

Poczty sztandarowe oddają z kolei honory poprzez pochylenie sztandaru. Wszyscy obecni na publicznym wykonywaniu hymnu powinni stać w postawie wyrażającej szacunek.

Równie ważna jest dbałość o zachowanie poprawnego tekstu polskiego hymnu. Jak przypomina MSWiA, pierwsze błędy w „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” pojawiły się już pod koniec XVIII w. Autor hymnu, Józef Wybicki, niepoprawnie zapisał wtedy nazwisko Czarnieckiego, które w jego wersji brzmiało „Czarnecki”.

Błędem powszechnie powielanym do dziś jest śpiewanie w pierwszej zwrotce „póki my żyjemy”, zamiast „kiedy my żyjemy”. Niepoprawny zapis pojawił się po raz pierwszy w XIX w. W 1926 r. błąd ten został usunięty postanowieniem specjalnej komisji.

Jak informuje MSWiA, błędem jest też śpiewanie w zwrotce dotyczącej hetmana Czarnieckiego słów: „wrócił się/ rzucił się/ rzucim się przez morze”. Poprawnie wers ten brzmi bowiem „wrócim się przez morze”.

źródło:
Zobacz więcej