RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Wiadomo, w jakich uzależnieniach dominują kobiety, a w jakich mężczyźni

Badanie przeprowadzono pod kątem uzależnień Polaków od gier, hazardu, zakupów, pracy oraz od mediów społecznościowych, internetu i telefonów (fot. Shutterstock/F8 studio)
Badanie przeprowadzono pod kątem uzależnień Polaków od gier, hazardu, zakupów, pracy oraz od mediów społecznościowych, internetu i telefonów (fot. Shutterstock/F8 studio)

Ponad 74 proc. ogółu osób uzależnionych od zakupów stanowią w Polsce kobiety – tak wykazał projekt badawczy związany z uzależnieniami behawioralnymi. Natomiast mężczyźni dominują w uzależnieniu od hazardu, który uprawia 37,1 proc. Polaków.

Naukowcy odkryli gen zwiększający ryzyko uzależnień

Niewielka mutacja genu COMT w połączeniu z negatywnymi doświadczeniami z okresu dzieciństwa może zwiększać prawdopodobieństwo uzależnienia od...

zobacz więcej

Badanie przeprowadzono pod kątem uzależnień Polaków od gier, hazardu, zakupów, pracy oraz od mediów społecznościowych, internetu i telefonów.

W 2019 r. hazard uprawiało 37,1 proc. Polaków, którzy najchętniej wybierają grę w Totalizator Sportowy (27,4 proc.), zdrapki (16,3 proc.) oraz loterie i konkursy sms–owe (6,3 proc.). Zdaniem autorów opracowania badania, 32,8 proc. grających Polaków w wieku powyżej 15. roku życia gra bez ryzyka uzależnienia. 2,7 proc. charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka uzależnienia, 0,9 proc. – poziomem umiarkowanym i tyle samo gra na pieniądze w sposób wysoce ryzykowny. Taki patologiczny hazard, jak wynika z szacunków, uprawia w Polsce ponad 27 tys. osób i są to w większości mężczyźni.

Z kolei kobiety dominują w kwestii uzależnienia od zakupów, które wśród ogółu osób określonych jako mające problem z zakupami stanowią 74,2 proc. Symptomy kompulsywnego kupowania przejawia około miliona (3,7 proc.) Polaków. Zakupoholizm dotyczy głównie ludzi w wieku od 15. do 34. roku życia (prawie 67 proc.), z czego najmłodsi stanowią aż 22 proc.

Smartfon od kołyski. Zatrważające dane dot. dzieci poniżej 2. roku życia

Co trzecie dziecko poniżej 2. roku życia korzysta z urządzeń mobilnych – wynika z projektu badawczego związanego z uzależnieniami behawioralnymi....

zobacz więcej

Beata Roguska z CBOS zauważyła, że w dzisiejszych czasach nieustanny dostęp do internetu i możliwość zakupów online przekłada się na zwiększenie zjawiska uzależnienia od zakupów. Wskazała, że szczególnie narażone na nie są osoby młode – w wieku 15–17; najczęściej dziewczynki, wśród których około 16 proc. wykazuje symptomy uzależnienia. – Co ciekawe i co nowe w stosunku do wyników badań z lat poprzednich, to to, że uzależnienie od zakupów rozwija się też u chłopców w wieku 15–17 lat – symptomy wykazuje już 12 proc. – dodała Roguska.

W bieżącym roku blisko 10 proc. Polaków można zaliczyć do grupy uzależnionych od pracy, a wśród ponad 70 proc. istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia takiego problemu. Z badania wynika, że zagrożeniu pracoholizmem sprzyjają szczególnie: samozatrudnienie, pełnienie funkcji kierowniczych, odpowiedzialność za pracę innych osób oraz kierowanie projektami. Ten rodzaj uzależnienia dotyczy i kobiet i mężczyzn, a badanie wskazuje, że motywację stanowi dla nich ten sam zestaw potrzeb – zdobycie wyższej pozycji zawodowej, awans oraz osiągnięcie wyższego lub utrzymanie wysokiego statusu materialnego.

W badaniu na temat uzależnień Polaków zwrócono również uwagę na przyzwyczajenia związane z internetem, telefonem i spędzaniem czasu w mediach społecznościowych. Problem z uzależnieniem od internetu dotyczy obecnie 0,03 proc. badanej populacji, co stanowi 0,04 proc. korzystających z sieci.

Najbardziej narażone na ten rodzaj uzależnienia są osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 25. roku życia, natomiast wśród najmłodszych badanych użytkowników internetu (15–17 lat) zagrożenie uzależnieniem wykazało 8 proc. Jak podkreślił dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Piotr Jabłoński, „czynnikiem ryzyka rozpoznawanym w uzależnieniach jest brak wiedzy naukowej oraz takiej, którą możemy się podzielić ze społeczeństwem”. Jak wyjaśnił, badanie to zostało przeprowadzone, by „wzmocnić przekaz ochrony; chcemy informować społeczeństwo o zagrożeniach i o zachowaniach, które pozwolą uniknąć popadnięcia w uzależnienie”. Dodał, że z upływem lat oraz rozwojem m.in. technologii zmienia się charakterystyka uzależnień.

Zdaniem Jabłońskiego, w zapobieganiu uzależnień najważniejsza jest profilaktyka i edukacja.

Projekt badawczy „Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących od hazardu i innych uzależnień behawioralnych – edycja 2018/2019” realizowany był od marca 2018 r. do maja 2019 r. we współpracy Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), Fundacji Inspiratornia, ministerstwa zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

źródło:
Zobacz więcej