Wybory 2020

Jak głosować w wyborach prezydenckich [PORADNIK]

Pozycja Niemiec w polskim handlu usługami coraz słabsza

Według analityków PIE istotny wpływ na poziom eksportu do Niemiec miał słaby wzrost sprzedaży usług związanych z podróżami (fot. Shutterstock/VGstockstudio)

Pozycja Niemiec w polskim handlu usługami słabnie między innymi ze względu na niewielki wzrost sprzedaży usług związanych z podróżami – wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. To druga co do wartości kategoria usług w naszym eksporcie na ten rynek.

Potężny impuls dla gospodarki. Szykuje się energetyczne uderzenie znad Bałtyku

Najbliższe lata przyniosą ogromny boom inwestycyjny na polskich wodach Bałtyku. Nasze morskie farmy wiatrowe są obecnie w fazie projektów, ale w...

zobacz więcej

„Skutkiem znacznego wzrostu eksportu było powiększenie nadwyżki Polski w handlu usługami o blisko 21 proc., do rekordowego poziomu 92 mld zł. Przyrost dodatniego salda odnotowano w handlu z większością głównych partnerów handlowych, szczególnie wyraźny w relacjach z Niemcami, Holandią, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi i Szwajcarią” – czytamy w najnowszym wydaniu „Tygodnika Ekonomicznego PIE”.

Eksperci instytutu zwrócili uwagę, że 2018 r. był kolejnym rokiem wyraźnego wzrostu obrotów polskiego handlu usługami. „Wartość usług świadczonych przez polskie firmy nierezydentom (eksport) wzrosła o 13,5 proc., przekraczając 250 mld zł, natomiast wartość usług nabytych od podmiotów zagranicznych (import) zwiększyła się o 9,7 proc., do ponad 158 mld zł” – napisali.

Polski handel usługami, podobnie jak towarami, koncentruje się na krajach Unii Europejskiej – w 2018 r. na UE przypadało 69,5 proc. eksportu i 79,3 proc. importu – zaznaczył PIE. Dodał, że głównym partnerem Polski, z udziałami odpowiednio 22,7 proc. i 21,5 proc., były Niemcy. „W ostatnich latach handel usługami z tym krajem rozwijał się jednak mniej dynamicznie niż ogółem, co przełożyło się na systematyczny spadek ich znaczenia, szczególnie w eksporcie, o 1,5 pkt. proc. w ciągu pięciu lat” – zaznaczyli.

Według analityków PIE istotny wpływ na poziom eksportu do Niemiec miał słaby wzrost sprzedaży usług związanych z podróżami (4,2 proc. średniorocznie w latach 2014-18), będących drugą co do wartości kategorią usług w polskim eksporcie do tego kraju. „Jednocześnie utrzymywał się stosunkowo silny wzrost dwóch pozostałych ważnych kategorii usług – transportowych i tzw. pozostałych usług biznesowych (wzrost po kilkanaście procent średniorocznie)” – wskazali.

Nieszczęśliwy wypadek ministra. Spadł ze sceny [WIDEO]

Niemiecki minister gospodarki Peter Altmaier potknął się i przewrócił, schodząc ze sceny podczas kongresu w Duesseldorfie, poświęconego cyfryzacji....

zobacz więcej

Największe wzrosty, jak przypomniał PIE, notował eksport usług komunikacyjnych, informatycznych i informacyjnych, a także usług, których dotychczasowe znaczenie w eksporcie do Niemiec było marginalne. W imporcie najszybciej rosła wartość pozostałych usług biznesowych (średniorocznie o ok. 11 proc.), głównie technicznych, doradztwa gospodarczego i w zakresie public relations – dodano.

„Usługi te, wraz z usługami związanymi z podróżami i usługami transportowymi (wzrost średnioroczny o kilka procent), stanowiły główne kategorie usług importowanych z Niemiec. W ostatnich latach wyraźny był natomiast spadek importu usług budowlanych i finansowych, o niewielkim udziale w imporcie z tego kraju” – wyliczyli analitycy PIE.

Zwrócili uwagę, że spadkowi znaczenia Niemiec towarzyszył wzrost znaczenia drugiego partnera handlowego Polski – Wielkiej Brytanii. W latach 2014-18 jej udział w polskim handlu usługami zwiększył się w eksporcie o 1,1 proc., do 7,5 proc., natomiast w imporcie – o 0,3 pkt. proc., do 8,2 proc. – zaznaczyli.

Ich zdaniem w związku z brexitem można się jednak spodziewać przynajmniej przejściowego ograniczenia handlu usługowego z Wielką Brytanią. „Mogłoby to oznaczać wzrost znaczenia innych krajów, z którymi handel rozwija się ostatnio najbardziej dynamicznie, w szczególności Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Holandii w eksporcie oraz Irlandii w imporcie” – podsumowano.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think-tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

źródło:

Zobacz więcej