RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

ZUS częściej płaci za sanatorium, aby zapobiec rentom

Tężnie solne w Ciechocinku (fot. arch. PAP/Alamy Stock Photo)

Jak wynika z najnowszych danych organu rentowego, 38 974 rekonwalescentom Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokrył koszty rehabilitacji w ramach prewencji rentowej w pierwszym półroczu tego roku – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

ZUS przyznał już 64 tys. świadczeń 500 Plus dla osób niesamodzielnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał dotychczas 64 tysiące decyzji przyznających świadczenia uzupełniające dla osób niesamodzielnych – informuje...

zobacz więcej

Dziennik przypomina, że celem prowadzonej przez ZUS rehabilitacji jest poprawa stanu zdrowia osób, które w wyniku choroby lub urazu są zagrożone utratą zdolności do pracy, ale mają szansę odzyskać ją po rehabilitacji. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS, poinformował, że liczba osób korzystających z tej formy pomocy zakładu rośnie od 2013 r. W 2016 r. z było to 85,4 tys. osób, w 2017 r. – 88 802 osoby, a w 2018 r. już 90 570 osób.

„Planując prowadzenie rehabilitacji leczniczej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych z jednej strony bada najczęstsze przyczyny niezdolności do pracy, a z drugiej prowadzi politykę, która ma na celu jak najwcześniejsze skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego osoby ubezpieczonej zagrożonej długotrwałą niezdolnością do pracy” – wyjaśnił gazecie Wojciech Andrusiewicz.

Wskazał też, że im wcześniej zostaje podjęta rehabilitacja, tym jest efektywniejsza i rokuje szybszy powrót do pracy.

„Przekłada się to na koszty ponoszone przez instytucję ubezpieczenia społecznego, która nie wypłaca wtedy świadczeń związanych z długotrwałą niezdolnością do pracy. Stąd naszym celem jest zwiększenie udziału osób, które skorzystają z rehabilitacji zapobiegającej pobieraniu świadczeń długookresowych, np. renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia rehabilitacyjnego” – powiedział „DGP” rzecznik.

ZUS podał też liczbę osób, które od stycznia do końca czerwca tego roku skorzystały z rehabilitacji w konkretnych grupach schorzeń. I tak 28 476 przypadków dotyczyło narządów ruchu w trybie stacjonarnym, 4518 – narządów ruchu w trybie ambulatoryjnym, 2176 – układu krążenia, 43 – układu krążenia w trybie ambulatoryjnym, 1145 – narządu głosu, 966 – schorzeń psychosomatycznych, 791 – układu oddechowego, 692 – po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego, 107 – narządu ruchu we wczesnych stanach po wypadkach i 60 – układu krążenia.

źródło:

Zobacz więcej