MEN: Rodzice mogą się sprzeciwić udziałowi dzieci w „tęczowym piątku”

Ministerstwo podkreśliło, że rodzice mają prawo do sprzeciwu. (fot. Shutterstock/Melanie Lemahieu)

– Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, mają prawo wyrazić swój stanowczy sprzeciw – podkreśliło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uwaga, nadciąga „Tęczowy Piątek”. Rodzicu, możesz ochronić swoje dzieci

W najbliższy piątek, 25 października, w części szkół zostanie podjęta próba zorganizowania „Tęczowego Piątku”, czyli – jak przekonują jego...

zobacz więcej

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego ws. działań resortu edukacji i podległych mu organów w związku z akcją „tęczowy piątek”.

– Jak tylko dokument do nas dotrze, odniesiemy się do niego w ustawowym terminie – powiedziała rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. Minister edukacji ma 30 dni na odpowiedź na pismo RPO.

– W razie wątpliwości rodzice mają prawo zgłosić się do kuratorium oświaty. Rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami są obecne w szkole – zaznaczyła Ostrowska.

Przypomniała, że zgodnie z art. 86 ustawy Prawo oświatowe w szkole i placówce oświatowej mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

– Jest to możliwe, jeżeli celem statutowym działających w szkole stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców – podkreśliła.

Nowicka: Nie bójmy się sukienek. Są panowie, którzy w nich chodzą – księża, Szkoci

– To powolne przyzwyczajanie nas do tego, żebyśmy mówili o homoseksualizmie. To jest plan Rabieja: najpierw związki partnerskie, później...

zobacz więcej

– Natomiast wszelkiego typu programy zawierające treści wychowawcze muszą być ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami. To rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole. Treści te muszą być również zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalanym przez radę rodziców. Szkoła musi przestrzegać prawa, a dobro dzieci jest naszym priorytetem - powiedziała Ostrowska.

RPO w piśmie do ministra edukacji zwrócił uwagę, że według tego, co stanowi prawo oświatowe, do wychowawczych zadań szkoły należy rozwijanie wśród uczniów postaw tolerancji i otwartości światopoglądowej, a także zapewnienie każdemu uczniowi bezpieczeństwa i warunków do prawidłowego rozwoju.

„Dzieci nie będą bezpieczne i nie zrealizują swego prawa do edukacji, jeśli nie wyeliminujemy ze środowiska szkolnego dyskryminacji, uprzedzeń i motywowanej nimi przemocy. Jedynym sensownym narzędziem jest tu edukacja antydyskryminacyjna” - napisał RPO.

Dodał, że w kwestii wychowawczej roli szkoły nie sposób rozpatrywać bez uwzględniania prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. „Prawo to wynika zarówno z konstytucji, jak i wiążącego Polskę Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności” - napisał Bodnar.

Bez wiedzy rodziców, z promocją LGBT. „Tęczowy piątek” w polskich szkołach

Pod koniec października ubiegłego roku w niektórych szkołach odbył się „tęczowy piątek”, czyli dzień poświęcony LGBT. „Wszystko, żeby młode...

zobacz więcej

Organizowany przez Kampanię Przeciwko Homofobii „tęczowy piątek” zaplanowano na 25 października. Akcja organizowana jest od 2016 r. Jak wyjaśnia KPH, celem jest okazanie wsparcia młodzieży LGBT.

– Jak wynika z badań, w Polsce blisko 70 proc. młodzieży LGBT doznaje przemocy, a w 26 proc. przypadków dochodzi do niej w szkole. Dlatego tak ważne jest, aby dorośli zadbali o atmosferę, która będzie towarzyszyć „tęczowemu piątkowi” i okazali młodzieży wsparcie – wyjaśniła Joanna Skonieczna z Kampanii Przeciw Homofobii.

Organizatorzy akcji zaznaczają, że o tym, jak będzie wyglądał ten dzień w danej szkole, zadecyduje wspólnie kadra szkolna, młodzież i rodzice.

źródło:

Zobacz więcej