Wybory 2020

Jak głosować w wyborach prezydenckich [PORADNIK]

Nowa lista leków refundowanych. Na część z nich czekało wielu chorych

Jest nowa lista leków refundowanych. Znalazło się na niej 76 nowych pozycji. Wśród nich są lekarstwa stosowane w nowych terapiach cukrzycy, w leczeniu raka jelita grubego, białaczki limfocytowej, stwardnienia rozsianego, osteoporozy, hipercholesterolemii rodzinnej i choroby Leśniowskiego-Crohna - poinformowało ministerstwo zdrowia.

Innowacyjne leki na raka piersi będą refundowane

Nowe leki m.in. stosowane w leczeniu zaawansowanego raka piersi znalazły się w wykazie leków refundowanych obowiązującym od 1 września. Wraz z nową...

zobacz więcej

– Główne zmiany obejmują raka jelita grubego, gdzie mamy w trzeciej i czwartej linii Lonsurf. Są również leki dla stwardnienia rozsianego, gdzie część pacjentów nie miała możliwości leczenia. To są też leki dla takich chorób jak choroba Leśniowskiego-Crohna - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski, prezentując nową listę refundacyjną.

Pacjenci z rakiem jelita grubego dzięki refundacji leku Lonsurf (triflugrydyna w skojarzeniu z typoracylem) będą mieli szansę na zdecydowaną poprawę leczenia.

W przypadku leczenia raka piersi pozytywna opinia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Konsultanta Krajowego ds. Onkologii Klinicznej zaowocowała połączeniem dwóch programów lekowych: „Leczenie raka piersi” oraz „Przedoperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem”.

Na liście znalazł się lek Venclyxto (wenetoklaks) w skojarzeniu z rytuksymabem w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem”.

Kolejne dwa leki trafią do programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego”. Lekami tymi są Ocrevus (okrelizumab) i Mavenclad (kadrybina) - w drugiej linii leczenia stwardnienia rozsianego. Refundacja tego pierwszego leku dotyczy również pierwotnie postępującej postaci choroby.

Leki kolejnych chorób rzadkich zostaną objęte refundacją

Kolejne choroby tzw. choroby rzadkie - wchodzą do pełnej opieki refundacyjnej – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Leki na chorobę EB i...

zobacz więcej

W listopadzie zajdą zmiany w terapii chorób rzadkich (Leśniowskiego-Crohna). Do listy włączono lek Entyvio (wedolizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna” jako kolejna opcja terapeutyczna. Z kolei program „Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej” został wzbogacony o lek Repatha (ewolokumab) jako kolejny inhibitor PCSK9.

Jeśli chodzi o leki refundowane dla pacjentów z osteoporozą, włączono na listę lek Prolia (denosumabum) dla kobiet powyżej 60 lat z osteoporozą pomenopauzalną i mężczyzn w tym samym wieku po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami lub z przeciwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania po złamaniu osteoporotycznym lub po badaniu densytomytrycznym.

Zamiany dotyczą również alergików i astmatyków. Na liście refundacyjnej pojawi się od listopada Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu) do leczenia podtrzymującego. W ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej (ICD-10 J.45.0) i ciężkiej astmy eozynofiliowej (ICD-10 J82)”do refundacji wszedł lek Fasenra (benralizumabum).

– To od dawna wyczekiwane przez środowisko medyczne i pacjentów flozyny. Pozwoli to znacząco opóźnić pacjentom zmagającym się z cukrzycą przyjmowanie insuliny – powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

– Cukrzyca to cichy zabójca i uszkadza cały układ krążenia - podkreślił Szumowski. Ministerstwo wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzi kampanię edukacyjną „Nie cukrz”. Prezes NFZ Adam Niedzielski dodał, że w Polsce cukrzycą dotkniętych jest 2,8 mln osób, z czego 85 proc. to osoby powyżej 55 lat.

Chorzy na cukrzycę typu II będą mogli korzystać, przed włączeniem do leczenia insuliny, z nowych opcji lekowych, czyli grupy flozyn tj. Forxiga (dapagliflozyna), Jardiance (empagliflozyna), Invokana (kanagliflozyna). Dotyczy to osób leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy.

Z informacji resortu wynika, że dla 631 produktów leczniczych spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 107,73 zł), a dla 587 produktów leczniczych spadną ceny detaliczne. Maksymalny wzrost opłaty za leki refundowane wyniesie do 58,91 zł.

źródło:
Zobacz więcej