RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

WSA uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej ws. Nabielaka 9

Skargę na decyzję komisji złożył m.in. handlarz roszczeń Marek M. (fot. arch. PAP/Jakub Kamiński)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej ws. nieruchomości przy stołecznej ul. Nabielaka 9, gdzie mieszkała znana działaczka lokatorska Jolanta Brzeska. Skargę na decyzję komisji złożył m.in. handlarz roszczeń Marek M.

PO-KO odrzuciła uchwałę o odszkodowaniach dla ofiar dzikiej reprywatyzacji w Warszawie

Głosami Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej Rada Warszawy odrzuciła projekt uchwały, zobowiązujący miasto do natychmiastowej wypłaty...

zobacz więcej

Decyzję reprywatyzacyjną w styczniu 2006 r. podpisał Mirosław Kochalski – ówczesny sekretarz m.st. Warszawy. Na jej mocy kamienicę – gdzie mieszkała m.in. zamordowana w 2011 r. Jolanta Brzeska – przekazano trojgu spadkobiercom dawnych właścicieli i znanemu „kupcowi roszczeń” Markowi M., który część praw miał nabyć za bezcen od innych spadkobierców.

Reprywatyzację nieruchomości przy ul. Nabielaka 9 komisja weryfikacyjna uchyliła w grudniu 2017 r., nakazując jednocześnie Markowi M. zwrot ponad 2,9 mln zł.

Komisja argumentowała, że po reprywatyzacji sytuacja lokatorów kamienicy radykalnie się pogorszyła: podwyższono czynsze, co doprowadziło do powstania zaległości finansowych, a to z kolei skutkowało postępowaniami o zapłatę i eksmisjami. W konsekwencji niemal wszyscy lokatorzy opuścili swoje mieszkania.

Skargę na decyzję komisji w zakresie uzasadnienia złożyło m.st. Warszawa, zaskarżył ją także Marek M.

Teraz warszawski sąd zdecydował o jej uchyleniu, odrzucając wcześniej wniosek ratusza o odroczenie postępowania.

Raport o złodziejskiej reprywatyzacji

zobacz więcej

Odnosząc się do przyznania prawa użytkowania wieczystego na rzecz określonego podmiotu, sędzia Dariusz Pirogowicz tłumaczył, że komisja weryfikacyjna zgodnie z przepisami nie mogła „uchylać praw przynależnych do budynku jako takiego czy też lokalu do tego budynku należącego”.

– Więc już z tego względu decyzja komisji jest wadliwa – mówił.

Zdaniem sądu nie można też postawić prezydentowi m.st. Warszawy zarzutu, że wydając decyzję reprywatyzacyjną, w sposób rażący naruszył przepisy postępowania.

W rozprawie wzięli udział mieszkańcy, a także przedstawiciele organizacji społecznych, m.in. Jan Śpiewak, lider stowarzyszenia Wolne Miasto, które zostało dopuszczone do postępowania jako strona. W czasie odczytywania uzasadnienia wyroku część osób, w tym córka tragicznie zmarłej Jolanty Brzeskiej, opuściła salę sądową.

źródło:

Zobacz więcej