KRS wydała oświadczenie ws. „afery hejterskiej”

„Nie naruszono prawa lub etyki” (fot. arch.PAP/Rafał Guz)

Sędziowie Krajowej Rady Sądownictwa nie naruszyli prawa lub zasad etyki sędziowskiej w związku z tzw. aferą hejterską w Ministerstwie Sprawiedliwości – wynika z przyjętego stanowiska KRS.

Banaś wraca do pracy. „Będę bronił niezależności i bezstronności NIK”

Dzisiaj przystąpiłem do wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków w NIK; będę bronił niezależności i bezstronności Najwyższej Izby...

zobacz więcej

Chodzi o sędziów Jarosława Dudzicza, Macieja Nawackiego i Dariusza Drajewicza, członków KRS, którzy – jak wynika z doniesień medialnych – mieli brać udział w zorganizowanej akcji dyskredytowania i hejtowania niektórych sędziów. Akcja miała być koordynowana w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Rada przyjęła stanowisko w tej sprawie, opracowane przez powołany do tego zespół.

„Po dokonaniu analizy doniesień medialnych oraz wyjaśnień złożonych na posiedzeniu plenarnym KRS przez sędziów KRS, Rada przyjmuje, że nie ujawniono w dostępnych i analizowanych źródłach wypowiedzi sędziów członków KRS, które pozwalałyby na sformułowanie wobec nich zarzutów naruszenia prawa, ślubowania sędziowskiego ani zasad etyki sędziowskiej” – brzmi przyjęte w czwartek przed południem stanowisko.

KRS potępiła też i uznała za naganne zachowanie sędziego, który mając uzasadnione podejrzenie czynu naruszającego prawo i zasady etyki sędziowskiej przez innego sędziego, poinformował o tym media bez jednoczesnego zawiadomienia organów ścigania.

W stanowisku Rada podkreśliła, że uważa za naganne zachowanie sędziego, który uczestniczy w zorganizowanej akcji insynuacji i fałszywych oskarżeń.

źródło:

Zobacz więcej