Wybory 2020

Jak głosować w wyborach prezydenckich [PORADNIK]

Ministerstwo Cyfryzacji: Urząd przypomni obywatelowi o terminie sprawy

Ustawa ma wprowadzić ułatwienia dla obywateli (fot. Shutterstock/ImYanis)

Dzięki zmianom w ustawie o informatyzacji, urząd przypomni obywatelowi o terminie sprawy – ogłosiło Ministerstwo Cyfryzacji. Zrobi to telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Minister cyfryzacji: zaprojektowaliśmy na nowo stronę gov.pl

Na stronie gov.pl jest 19 ministerstw, pięć urzędów, w tym cztery wojewódzkie i 141 kart usług – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski....

zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę, która ma poprawić jakość danych zgromadzonych w rejestrach państwowych poprzez wyznaczenie rejestru PESEL jako rejestru referencyjnego. Wprowadza także m.in. pojęcie systemu rejestrów państwowych.

Ustawa ma także wprowadzić ułatwienia dla obywateli, przede wszystkim utworzenie dostępnego dla urzędników rejestru danych kontaktowych obywateli, w którym będzie można zamieścić swój adres e-mail oraz numer telefonu.

„W urzędach będzie szybciej i skutecznie” – czytamy w komunikacie resortu cyfryzacji. „Zaproponowane przez nas rozwiązania nie tylko ułatwią i przyspieszą załatwianie spraw urzędowych, ale i pomogą obywatelom uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji wynikających np. z nieterminowego załatwienia jakiejś sprawy” – napisano.

Cytowany w komunikacie szef resortu Marek Zagórski zwrócił uwagę na umożliwienie bezpośredniego kontaktu administracji z obywatelem, „który zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie prowadzonej sprawy, w tym np. o niedotrzymaniu terminów, czy upływie ważności dokumentów”.

– Dodatkowo wyeliminowane zostaną koszty związane z prowadzeniem tradycyjnej korespondencji – podkreślił.

„Bezpośredni kontakt z obywatelem będzie możliwy dzięki powstaniu Rejestru Danych Kontaktowych (RDK), w którym gromadzone będą dane kontaktowe obywateli (imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail lub numer telefonu” – napisano w komunikacie.

Wiceminister cyfryzacji o serwisach społecznościowych: Nie ma zgody na cenzurę w Polsce

Przedstawiciel rządu dosadnie krytykuje należące do wielkich korporacji serwisy społecznościowe, które blokują treści krytyczne wobec aktywistów...

zobacz więcej

Jak podkreślono, wprowadzenie danych do RDK przez obywateli będzie dobrowolne. Dane będzie można wprowadzać oraz aktualizować przez e-usługę lub podczas wizyty w urzędzie.

„Dostęp do danych zgromadzonych w RDK będą miały tylko wskazane w ustawie instytucje, które o niego wystąpią. Mogą to być np. organy gmin, Narodowy Fundusz Zdrowia, urzędy skarbowe, a także organy wyborcze, czy Polski Czerwony Krzyż (w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących)” – dodano.

Resort wskazuje, że RDK będzie częścią Systemu Rejestrów Państwowych, w którym funkcjonują już: rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, czy też Rejestr Dokumentów Paszportowych. Ministerstwo zakłada, że do końca marca 2021 r. w Rejestrze Danych Kontaktowych znajdą się dane ok. 2 mln osób.

Nowe przepisy zostały przygotowane przez resort cyfryzacji. Przewidują zmiany m.in. w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Prawie o aktach stanu cywilnego, Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Prawie telekomunikacyjnym i ustawie o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych.

źródło:
Zobacz więcej