Wybory 2020

Jak głosować w wyborach prezydenckich [PORADNIK]

„Habemus Papam!”. 41 lat temu Karol Wojtyła został wybrany na papieża

41 lat temu, 16 października 1978 roku, kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża. O godzinie 18.18 znad Kaplicy Sykstyńskiej na placu św. Piotra w Rzymie uniósł się biały dym. Był to znak, że kardynałowie zgromadzeni na konklawe wskazali następcę św. Piotra. Został nim Polak, metropolita krakowski.

Abp Polak: Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski była wyjątkowa

Trwają uroczystości upamiętniające 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. W Gnieźnie odbyła się konferencja poświęcona...

zobacz więcej

16 października, w ósmym głosowaniu trwające od 14 października konklawe wybrało na papieża arcybiskupa i metropolitę Krakowa, 58-letniego kard. Karola Wojtyłę – 264. zwierzchnika Kościoła katolickiego. Po raz pierwszy od 455 lat na czele wspólnoty katolickiej stanął papież, który nie był Włochem. Jan Paweł II był też pierwszym od 1903 r. papieżem, który nigdy nie był urzędnikiem Kurii Rzymskiej.

Jednym z hierarchów, który podczas przerw w kolejnych sesjach konklawe optował na rzecz wyboru metropolity krakowskiego, był ówczesny arcybiskup Wiednia i przyjaciel metropolity krakowskiego, kard. Franz König. Wielce znamienną rozmowę odbył on z kard. Wyszyńskim, któremu zasugerował, że Polska ma odpowiedniego kandydata. – Co? Miałbym opuścić Warszawę i pozostać w Rzymie? To byłby triumf komunistów! – odparł na to prymas. Wtedy kard. König doprecyzował, kogo miał na myśli...

Niezwykłą adnotację zawiera księga metrykalna parafii Karola Wojtyły w Wadowicach. Nazajutrz po konklawe z 16 października 1978 r., pod kolejnymi adnotacjami - o chrzcie, bierzmowaniu, święceniach, sakrze biskupiej, kreowaniu kardynałem - ksiądz proboszcz Edward Zacher, w obecności dziennikarzy z całego świata, wypisał wiecznym piórem: „Die 16 X 1978, in Summum Pontificem electus, et imposuit sibi nomen: Joannes Paulus PP”.

Postać nowego papieża wzbudzała medialną gorączkę na całym świecie, zaś osoby, które znały kard. Wojtyłę udzielały nieskończonej liczby wywiadów. Tuż po konklawe ciekawą charakterystykę metropolity krakowskiego przedstawił włoskiemu radiu sekretarz Episkopatu Polski bp Bronisław Dąbrowski. – Żyje bardzo ubogo. Gdybyście widzieli, jak mieszka w Krakowie, gdzie jest wielki pałac, a on zajmuje mały pokoiczek, nic więcej. To człowiek pracy. Śpi mało, pracuje wiele (...) Mogę powiedzieć, że jest ludzki, że to człowiek święty, bardzo dobry, otwarty dla wszystkich”.

Dla bloku państw komunistycznych, na czele z ZSRR wybór polskiego kardynała na papieża był potężnym ciosem. Ciężki szok przeżywało kierownictwo PZPR, które natychmiast zwołało specjalną naradę. Jej klimat opisywał jeden z jej funkcjonariuszy: „Konsternacja widoczna. Olszewski wylewa na jasne spodnie filiżankę czarnej kawy. Westchnienia. Ciężkie. Czyrek ładuje się z tezą (...) - »ostatecznie lepszy Wojtyła jako papież tam niż jako prymas tu«”.

„Ciągle jestem na tym samym brzegu”. Nieznany tekst Karola Wojtyły

„Juwenilia” to pierwszy tom krytycznego wydania dzieł literackich Karola Wojtyły, który zaprezentowano w Krakowie. Znalazły się w nim...

zobacz więcej

Oficjalna reakcja władz była utrzymana w tonie radości i satysfakcji. Niekiedy starania, aby robić „dobrą minę do złej gry” przynosiły efekt humorystyczny. W telegramie wystosowanym przez władze PRL nazajutrz po zakończeniu konklawe napisano m.in.: „Na tronie papieskim po raz pierwszy w dziejach jest syn polskiego narodu budującego w jedności i współdziałaniu wszystkich obywateli wielkość i pomyślność swej socjalistycznej ojczyzny...”.

Watykański fotograf Arturo Mari, autor wielu albumów poświęconych Janowi Pawłowi II, który wykonał ponad milion jego zdjęć, tak wspominał wizytę papieża w siedzibie ONZ: „Kiedy papież zakończył swój wykład, wszyscy przywódcy świata wstali, a szef zgromadzenia powiedział: »Jan Paweł II papież, który zmienił twarz całego świata«”.

22 października na placu św. Piotra odbyła się uroczysta msza inaugurująca pontyfikat. W homilii nowy papież wezwał: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Przesłanie to uważane jest za jeden ze społecznych i teologicznych fundamentów pontyfikatu.

Podczas swojej 27-letniej posługi Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie; zwołał dziewięć konsystorzy; mianował 232 kardynałów (łącznie z ogłoszonymi 28 września 2003 r.), w tym 10 Polaków; kanonizował 478 świętych (w tym 9 Polaków oraz dwóch świętych związanych z Polską); beatyfikował 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków); przewodniczył 6 zgromadzeniom generalnym zwyczajnym synodu biskupów, jednemu zgromadzeniu nadzwyczajnemu synodu biskupów, siedmiu zgromadzeniom specjalnym synodu biskupów; przyjął ponad 1350 osobistości politycznych; spotkał się z wiernymi na ponad 1020 audiencjach generalnych.

Pontyfikat Jana Pawła II odznaczał się na tle innych liczbą odbytych pielgrzymek. Z tego powodu szybko zyskał przydomek papież-pielgrzym. Odbył 104 pielgrzymki zagraniczne, w czasie których trzykrotnie pokonał odległość między Ziemią a Księżycem, co odpowiada 30 okrążeniom kuli ziemskiej; w podróży spędził ponad 900 dni, tzn. ponad 2,5 roku, poza Watykanem, co stanowi około 11,5 proc. czasu trwania pontyfikatu; odwiedził ponad 140 państw, w tym wiele z nich kilkakrotnie. Nie obawiał się pojechać do Sarajewa, Libanu, Kijowa, Hawany, Aten czy Jerozolimy. Marzył o pielgrzymce do Rosji i Chin.

W 1979 roku odbył swoją pierwszą pielgrzymkę do ojczyzny. – Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! – apelował wówczas papież. To wołanie, zdaniem historyków, przyczyniło się do zmian ustrojowych, jakie później dokonały się w kraju.

Odnaleziono niepublikowany skrypt Karola Wojtyły. Miał służyć studentom teologii

Odnalezione i niepublikowane dotąd dzieło ks. Karola Wojtyły „Katolicka etyka społeczna”, które przyszły papież napisał jako skrypt wykładów z...

zobacz więcej

13 maja 1981 roku o godzinie 17.19, podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Alego Agcę. Napastnik celował w głowę, jednak chwilę wcześniej papież pochylił się nad małą dziewczynką i uniknął śmiertelnego postrzału.

Aktywny pontyfikat Jana Pawła II został ograniczony w ostatnich latach jego urzędowania w Stolicy Apostolskiej. Stan zdrowia, m.in. postępująca choroba Parkinsona uniemożliwiały mu pielgrzymowanie.

Trwający 9666 dni pontyfikat uznawany jest za jeden z najdłuższych w historii Kościoła. Jan Paweł II jako papież najwięcej razy odwiedził m.in. Polskę (9 razy), USA (7 razy), Francję (7 razy). Rekordowo często spotykał się z młodzieżą na Światowych Dniach Młodzieży (9 razy).

Papież zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Pogrzeb odbył się 8 kwietnia 2005 r. Trumnę z prostych desek z drewna cyprysowego (symbolu nieśmiertelności) ustawiono wprost na rozłożonym na bruku placu św. Piotra dywanie. Oprócz duchownych i głów państw, w Watykanie zebrało się ok. 300 tysięcy wiernych. W całym Rzymie przed ekranami rozstawionymi w wielu miejscach miasta zgromadziło się 5 mln ludzi, w tym ok. 1,5 mln Polaków.

Po śmierci papieża zaczęto dodawać mu nowy przydomek, nazywając go Janem Pawłem Wielkim. 1 maja 2011, w Święto Miłosierdzia Bożego, podczas uroczystej mszy świętej na placu św. Piotra, papież Benedykt XVI dokonał beatyfikacji. 27 kwietnia 2014 Jan Paweł II został ogłoszony świętym i włączony w poczet świętych Kościoła katolickiego.

źródło:
Zobacz więcej