Oczyszczanie ścieków na prąd i powietrze. Ambitne wysiłki będą dofinansowane

Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjną technologią ozonowania ścieków rozpoczną się montażem stanowiska badawczego usytuowanego w pobliżu wylotu ścieków oczyszczonych w oczyszczalni w Jaworznie (fot. Shutterstock/Doin)

Spółka Wodociągi Jaworzno opracuje autorski sposób oczyszczania ścieków z substancji chemicznych stosowanych w lekach oraz innych wyrobach farmaceutycznych. Dostanie na to 2 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opracowanie innowacyjnego rozwiązania ma potrwać do końca sierpnia 2021 r.

Poczta Polska przed świętami planuje zatrudnić 2 tys. pracowników

Poczta Polska planuje przed świętami zatrudnić 2 tys. nowych pracowników – podała w komunikacie spółka. Jak czytamy, operator będzie potrzebował...

zobacz więcej

Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjną technologią ozonowania ścieków rozpoczną się montażem stanowiska badawczego usytuowanego w pobliżu wylotu ścieków oczyszczonych w oczyszczalni w Jaworznie. Urządzenie będzie miało za zadanie oczyszczanie w trybie ciągłym części ścieków z obiektu.

Cyklicznie będzie się pobierać próbki ścieków, co pozwoli wykonać podstawowe badania w laboratorium własnym przedsiębiorstwa. Pozostałe analizy dotyczące farmaceutyków, związków kancerogennych i toksyczności wykonywane będą w laboratoriach zewnętrznych.

Wyniki przeanalizuje zespół naukowy; wnioski posłużą do konfiguracji urządzeń i ustalenia parametrów dla procesu. Będą one uwzględniały czas kontaktu ozonu ze ściekami, ilość ozonu resztkowego uzyskanego po procesach i stały czas reakcji dla danej matrycy ścieków.

Efektem prac ma być stworzenie innowacyjnej, uniwersalnej, skutecznej i efektywnej metody ozonowania ścieków, dostosowanej do lokalizacji oraz oczyszczanego medium, a także pozwalającej na redukcję ze ścieków ok. 80 proc. farmaceutyków, bez generowania szkodliwych, kancerogennych produktów ubocznych.

Procesy oczyszczania będą wykorzystywać jedynie energię elektryczną i powietrze, nie trzeba będzie używać związków chemicznych do usuwania farmaceutyków ze ścieków.

Ponad 200 mln zł pomocy suszowej na kontach rolników

ARiMR dotychczas wypłaciła rolnikom, którzy ponieśli straty z powody suszy, ponad 200 mln zł – poinformował we wtorek wiceminister rolnictwa Rafał...

zobacz więcej

Zastosowana metoda będzie się opierać na zasadach gospodarki bezodpadowej.

Różnorodność wydalanych mikrozanieczyszczeń, w tym substancji macierzystych, metabolitów farmaceutyków, narkotyków i wyrobów medycznych sprzedawanych bez recepty, przyczynia się do pogorszenia ogólnego stanu jakości wód powierzchniowych. Substancje te można też znaleźć w wodach przeznaczonych do spożycia.

W ostatnich latach przywiązuje się wielką wagę do ekotoksyczności farmaceutyków i poziomem ich stężenia w środowisku wodnym, a także sposobami skutecznej eliminacji tych związków ze środowiska naturalnego.

Pozostałości leków znajdujące się w ściekach, wodach gruntowych i powierzchniowych stanowią istotny problemem, który może wywierać negatywny wpływ na stan zdrowia ludzi, gatunki zwierząt oraz szeroko rozumiane środowisko naturalne.

Koszt całkowity przedsięwzięcia badawczego spółki Wodociągi Jaworzno wyniesie ponad 3 mln zł, z czego niemal 2 mln zł stanowić będzie wsparcie finansowe przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło:
Zobacz więcej