RAPORT

Demaskujemy fake newsy

Sąd wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec Stefana Michnika

Stefan Michnik w latach 50. pełnił funkcję sędziego Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie (fot. pl.wikipedia.org)

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie i wydał Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wobec byłego sędziego Stefana Michnika – poinformował Instytut Pamięci Narodowej.

Wojskowy Sąd Garnizonowy wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Stefana Michnika

Pion śledczy IPN przedstawił nowe zarzuty wobec byłego sędziego stalinowskiego Stefana Michnika – poinformował dyrektor Głównej Komisji Ścigania...

zobacz więcej

Stefan Michnik w latach 50. pełnił funkcję sędziego Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Warszawie.

Wniosek został złożony przeciwko Stefanowi Michnikowi, „który jest podejrzany o popełnienie 93 przestępstw stanowiących zbrodnie komunistyczne i wyczerpujących znamiona zbrodni przeciwko ludzkości, polegających na wydaniu w 1952 i 1953 r. w Warszawie bezprawnych wyroków orzekających kary śmierci, kary długoletniego więzienia, ponadto postanowień w przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania wobec osób działających na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego”.

IPN przypomniał, że „postanowieniem z dnia 13 września 2019 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie zastosował wobec podejrzanego Stefana Michnika środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania”.

„Stefan Michnik, mający nadal obywatelstwo polskie, nie posiada w Polsce miejsca stałego pobytu, mieszka obecnie na terytorium Królestwa Szwecji i co najmniej od 2008 r. unika jakichkolwiek kontaktów zarówno z przedstawicielami polskiego wymiaru sprawiedliwości, jak też z właściwą placówką dyplomatyczną RP, zaprzestał ponadto odbioru korespondencji kierowanej doń w niniejszym śledztwie” – czytamy w informacji IPN.

Wiceszef MSZ: Analizujemy, jak można doprowadzić przed sąd Stefana Michnika

– Prowadzimy we współpracy z IPN analizę, jakie jeszcze środki w prawie międzynarodowym pozostają do wykorzystania, aby doprowadzić przed sąd i...

zobacz więcej

Jak podkreślono, „wskazuje to wyraźnie, że podejrzany wykorzystuje fakt zamieszkiwania poza granicami kraju do utrudniania prowadzonego przeciwko niemu śledztwa”.

Europejski Nakaz Aresztowania wobec Stefana Michnika zostanie przekazany władzom Królestwa Szwecji i – jak poinformowano – „może być podstawą do wydania podejrzanego stronie polskiej”.

We wniosku pionu śledczego IPN z 10 października do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie ENA podkreślono również, że „postawione zarzuty wobec byłego sędziego dotyczą także wydania wielu wyroków kar dożywotniego i długoletniego więzienia, a także decyzji o tymczasowym aresztowaniu”.

Sędzia Michnik represjonował w ten sposób przeciwników komunistycznego reżimu m.in. zawodowych oficerów Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, żołnierzy Armii Krajowej, działaczy organizacji konspiracyjnych, a nawet harcerzy z organizacji „Rysie” i „Orlęta”, księży katolickich i siostrę zakonną.

źródło:

Zobacz więcej