RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

Polska aplikacja jak Uber. Wygrała w konkursie Komisji Europejskiej

Projekt „Dobre wsparcie” wygrał w kategorii obejmującej zwalczanie nierówności i ubóstwa (fot. Pexels)
Projekt „Dobre wsparcie” wygrał w kategorii obejmującej zwalczanie nierówności i ubóstwa (fot. Pexels)

Polska aplikacja „Dobre wsparcie”, oferująca sąsiedzkie usługi opiekuńcze, wygrała w konkursie Komisji Europejskiej RegioStars na najbardziej innowacyjne projekty unijne. Jej twórcy przyrównują ją do aplikacji Ubera.

Logo Orlenu zastąpi marki regionalne w Czechach i Niemczech

PKN Orlen rozpoczyna co-branding w Czechach i Niemczech, gdzie sprzedaje paliwo odpowiednio pod marką Benzina oraz Star. Obok dotychczasowych nazw...

zobacz więcej

Realizowany przez Fundację Nauka dla Środowiska z Koszalina (woj. zachodniopomorskie) projekt o wartości dofinansowania UE w wysokości około 2 mln euro otrzymał wyróżnienie w kategorii obejmującej zwalczanie nierówności i ubóstwa.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z urzędem marszałkowskim województwa zachodniopomorskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Caritasem Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Caritasem Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Wsparcie pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, zarządzanego przez zachodniopomorski urząd marszałkowski.

„Dobre wsparcie” określana jest jako „Uber oferujący sąsiedzkie usługi opiekuńcze”. Z systemu lokalnych usług społecznych można korzystać na komputerze poprzez aplikację internetową, która jest także zintegrowana z aplikacją mobilną. System jest autonomiczny, łączy lokalnych użytkowników (gminy, ośrodki pomocy, opiekunów, poradnie, rodziny).

Wsparcie dla najsłabszych

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wskazał, że projekt ma na celu wparcie osób, którym jest w życiu najtrudniej, które są niesamodzielne i często mieszkają w bardzo odległych miejscach. – Dzięki wsparciu udzielanemu rodzinie, sąsiadom, organizacjom pozarządowym kształtujemy model rozproszonej opieki nad takimi ludźmi – wyjaśnił Geblewicz.

Dodał, że promowanie dobrych praktyk w Europie jest bardzo ważne, a on sam korzysta z przykładów swoich kolegów z Polski, ale też z całej Unii.

– Mam nadzieję, że dzięki tej nagrodzie będziemy w stanie dzielić się swoimi doświadczeniami w całej Europie. Nie mniejszą wartością jest to, żeby pokazywać na co dzień, jak ważna jest idea europejska, wsparcie europejskie, jak ważna jest europejska solidarność – podkreślił.

W konkursie RegioStars wyróżniane są najbardziej oryginalne i innowacyjne przedsięwzięcia realizowane w ramach polityki spójności. W tym roku do konkursu napłynęło prawie 200 zgłoszeń, z czego wyłoniono 24 finalistów.

Unijne projekty zostały nagrodzone w pięciu kategoriach: wspieranie transformacji cyfrowej, zapewnienie obszarom zielonym i rzekom miejsca w krajobrazie miejskim, zwalczanie nierówności i ubóstwa, budowanie miast odpornych na zmianę klimatu oraz modernizacja służby zdrowia. Organizatorzy przewidzieli również nagrodę publiczności.

W 2018 r. wśród finalistów konkursu znalazły się dwa projekty transgraniczne z udziałem polskich samorządów. Do finału trafił projekt „Zdrowie jest najważniejsze”, zrealizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-13 przez gminę Kętrzyn (woj. warmińsko-mazurskie). Drugim finalistą został projekt „Torfowiska wysokie – unikalny obszar europejski”, wdrażany przy wsparciu funduszy UE z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-20 przez gminę Czarny Dunajec (woj. małopolskie). Żaden z tych projektów nie zdobył głównej nagrody.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej