RAPORT

Kampania 2020

Sąd zaostrza wyrok za reprywatyzację. Półtora roku więzienia dla Marka M.

Sąd ukarał też Marka M. grzywną w wysokości 60 tys. zł i zasądził od niego kilkadziesiąt zł kosztów sądowych (fot. arch.PAP/Marcin Obara)

Karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności wobec handlarza roszczeń Marka M. orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. M. został skazany za podstępne wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie sądowym w związku z reprywatyzacją kamienicy przy ul. Targowej. Wyrok jest prawomocny.

Reprywatyzacja w Warszawie: Zarzuty dla trojga byłych urzędników stołecznego biura

Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych w związku z tzw. aferą reprywatyzacyjną...

zobacz więcej

Sąd ukarał też Marka M. grzywną w wysokości 60 tys. zł i zasądził od niego kilkadziesiąt złotych kosztów sądowych.

Tym samym sąd apelacyjny zaostrzył karę orzeczoną w grudniu zeszłego roku przez sąd pierwszej instancji. Sąd apelacyjny uznał, że szkodliwość społeczna czynu popełnionego przez M. jest wysoka. Wziął też pod uwagę inne postępowania prowadzone wobec handlarza roszczeń.

O wyroku poinformował pełnomocnik warszawskiego ratusza mec. Bartosz Przeciechowski, który był oskarżycielem posiłkowym w tej sprawie.

Pierwszy wyrok w procesie znanego handlarza roszczeń do stołecznych nieruchomości Marka M., oskarżonego o usiłowanie oszustwa w związku z reprywatyzacją kamienicy przy ul. Targowej 66, Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił na początku grudnia 2018 r.

M. został wówczas skazany na karę 60 tys. zł grzywny i zapłatę 31 tys. zł kosztów sądowych. Apelację od tego orzeczenia złożyła prokuratura i obrońcy M.

Komisja reprywatyzacyjna uchyliła kolejne decyzje prezydenta Warszawy

Komisja weryfikacyjna badająca reprywatyzację w Warszawie wydała trzy kolejne decyzje w sprawie dwóch adresów. Mowa o gruntach przy ul....

zobacz więcej

Akt oskarżenia wobec Marka M. został sformułowany już w czerwcu 2016 r. Prokuratura zarzuciła mu wtedy usiłowanie wyłudzenia prawa do zarządzania nieruchomością przy ul. Targowej 66 i wprowadzenie w błąd sądu poprzez „zatajenie informacji o śmierci współwłaścicielki tej nieruchomości oraz złożenie nieprawdziwego oświadczenia o jej bezskutecznym poszukiwaniu”.

Według ustaleń prokuratury M. został w 2014 r. ustanowiony kuratorem współwłaścicielki nieruchomości przy ul. Targowej, a także domagał się wydania mu w zarząd kamienicy zlokalizowanej na tej nieruchomości.

Oskarżony złożył przed sądem oświadczenie, iż miejsce pobytu współwłaścicielki nieruchomości jest nieznane, a prowadzone przez niego poszukiwania okazały się bezskuteczne.

W śledztwie ujawniono natomiast, że w innym postępowaniu sądowym M. domagał się „stwierdzenia nabycia przez osoby trzecie praw do spadku po współwłaścicielce nieruchomości przedkładając jej akt zgonu” i tym samym „miał wiedzę o śmierci osoby, którą chciał reprezentować jako kurator”.

źródło:

Zobacz więcej