RAPORT

Kampania 2020

Bank Światowy: Polska gospodarka będzie wciąż rosła

Tempo wzrostu w 2019 r. może wynieść 4,3 proc. (fot. Shutterstock/Mateusz_Szymanski)

Tempo wzrostu polskiej gospodarki w 2019 r. może wynieść 4,3 proc., dzięki rosnącej konsumpcji prywatnej i ożywieniu w inwestycjach – wynika z raportu Banku Światowego. W kolejnych latach gospodarka może jednak spowolnić – zastrzegają autorzy.

Stopa bezrobocia najniższa od 30 lat

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu 5,1 proc. i w porównaniu do sierpnia spadła o 0,1 punktu procentowego –...

zobacz więcej

„Konsumpcja gospodarstw domowych, napędzana oczekiwanym wzrostem wydatków budżetowych oraz dobrą sytuacją na rynku pracy i rosnącymi płacami, będzie nadal w Polsce rosła” – ocenia, cytowany w środowym komunikacie, Carlos Pinerua, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie.

To, wraz z utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych i realizacją inwestycji finansowanych funduszami europejskimi, pomoże w krótkim okresie utrzymać dobre perspektywy wzrostu polskiej gospodarki – dodał.

W kwietniu ekonomiści Banku Światowego (BŚ) oczekiwali, że w 2019 r. wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 4,0 procent – przypominano. Prognoza na lata 2020-2021 została utrzymana na poziomach odpowiednio 3,6 oraz 3,3 proc. „Wzrost w Polsce jest jednym z najszybszych w całym regionie Europy i Azji Środkowej, któremu głównie szkodzi dekoniunktura w Turcji i Rosji” – czytamy.

W ocenie BŚ tempo wzrostu polskiej gospodarki „może w 2019 r. wynieść 4,3 proc., dzięki rosnącej konsumpcji prywatnej oraz ożywieniu w inwestycjach. W kolejnych latach gospodarka może jednak spowolnić, ponieważ słabnie koniunktura w Unii Europejskiej, a w Polsce coraz bardziej brakuje pracowników” – wynika z opublikowanego regionalnego raportu Banku Światowego na temat sytuacji gospodarczej w Europie i Azji Środkowej.

Największe wyzwania przed Polską, to – jak wskazano – brak pracowników, co ma związek ze zmianami demograficznymi oraz, w średnim okresie, rosnące obciążenia fiskalne, „które ze względów politycznych będzie ciężko ograniczyć”.

– Propozycje dalszych wydatków socjalnych w połączeniu z obniżkami podatków i rosnącymi zobowiązaniami w stosunku do emerytów, mogą w najbliższych latach wpłynąć na przesunięcie deficytu w kierunku trzyprocentowego progu Unii Europejskiej – ocenił Pinerua.

Tchórzewski: Neutralność klimatyczna Polski do 2050 r. to co najmniej 500 mld euro

Minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział na Kongresie 590 w podrzeszowskiej Jasionce, że osiągnięcie przez nasz kraj neutralności...

zobacz więcej

Eksperci banku podkreślili, że dotychczas, napięcia na rynku pracy oraz związane z tym negatywne konsekwencje dla całej gospodarki były łagodzone przez duże napływy pracowników z zagranicy, głównie z Ukrainy.

– Polska jest dowodem na to, że migracja może pozytywnie przekładać się na rozwój gospodarczy w kraju – zaznaczyła, cytowana w komunikacie, Asli Demirguc-Kunt, główna ekonomistka BŚ na region Europy i Azji Środkowej. Zwróciła uwagę, że zdecydowana większość migrantów to zwykle osoby w wieku produkcyjnym i dlatego – zwiększając liczebność siły roboczej – mogą oni pomóc „zmniejszać presję demograficzną, a także przyczyniać się do podnoszenia wydajności i pobudzania wzrostu gospodarczego”.

Jak zaznaczył BŚ, w ciągu ostatnich 40 lat, liczba imigrantów w Europie gwałtownie wzrosła. „Obecnie jeden na trzech emigrantów na świecie chce osiedlić się w Europie” – czytamy. Często migracje wywołują opór społeczny, ponieważ korzyści z tego procesu bywają rozłożone w czasie, podczas gdy koszty w postaci przesiedleń czy bezrobocia są natychmiastowe i dotyczą określonych grup społecznych – podkreślono. Zdaniem BŚ decydenci powinni wspierać te grupy poprzez wprowadzanie programów na rzecz budowania kwalifikacji.

W ocenie BŚ, aby zatrzymać wykwalifikowanych pracowników, trzeba wspierać rozwój prywatnego sektora, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować w szkolnictwo wyższe, a także zwiększać możliwości kobiet na rynku pracy.

„Tworzenie zachęt do pozostania w kraju może lepiej przyczynić się do powstrzymania emigracji, niż działania na rzecz ograniczania korzyści z przebywania za granicą” – podkreślono w raporcie.

Bank Światowy to międzynarodowa instytucja finansowa, której misją jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. Udziela preferencyjnych kredytów, które wspierają różnego rodzaju inwestycje i reformy w takich obszarach jak infrastruktura czy sektor finansowy. Polska jest członkiem Banku Światowego od 1986 r. W sumie Bank udzielił Polsce pożyczek o wartości 16 mld dol.

źródło:

Zobacz więcej