RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Miały być zyski z centrów logistycznych, okazało się, że to zwykły przekręt

Zdaniem prokuratury „Grupa Ericius” to piramida finansowa. (fot. www.ericius.eu)

Ponad 130 milionów złotych mogli stracić klienci spółek wchodzących w skład tzw. „Grupy Ericius”, wynika z ustaleń śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Na oferowane przez te firmy obligacje dało się nabrać około tysiąca osób. Czworo zarządców spółek z „GE”, w tym domniemana szefowa całego przekrętu, zostało zatrzymanych przez policjantów KSP. Przedstawiono im zarzuty m.in. oszustw i prania brudnych pieniędzy.

Piramida finansowa i 2 tys. oszukanych osób. Kolejne zatrzymania CBA

Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym działania piramidy finansowej. W toku prowadzonego przez agentów CBA...

zobacz więcej

„Grupa Ericius” reklamuje się jako „polski deweloper działający na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizujący się w budowie nowoczesnych, wysokiej jakości hal i parków magazynowo-logistycznych i produkcyjnych”. Inwestycje te miały powstać w kilkunastu regionach Polski.

Działająca od 2016 r. grupa kusiła klientów zyskami z kilkunastu inwestycji. Warunkiem udziału w zyskownych przedsięwzięciach było kupno obligacji spółek związanych z „GE”. W grudniu 2018 r. klienci Grupy zaczęli się skarżyć, że nie otrzymują obiecanych odsetek. Mało tego, nie mogli też wycofać swojego kapitału. Firmy związane z „GE” miały zaś przestać reagować na próby kontaktu ze strony zaniepokojonych klientów.

Klasyczna piramida

Zimą 2019 r. do śledczych zaczęły docierać pierwsze doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarządców spółek związanych z Grupą. Po jakimś czasie Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z Wydziałem ds. Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji, zaczęli prowadzić śledztwo w sprawie oszustw w związki z emisją obligacji korporacyjnych przez spółki z „Grupy Ericius”.

Emisje obligacji służyć miały m.in. realizacji projektów budowy centrów logistycznych, w tym zakupowi nieruchomości, działalności operacyjnej i inwestycyjnej spółek oraz rozwojowi już prowadzonych projektów. Zabezpieczeniem emisji miało być ustanowienie hipoteki na nieruchomości bądź ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach samego emitenta.

CBŚP zatrzymało oszustów oferujących wysokie zyski na rynku Forex

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało kolejne 11 osób podejrzanych o oszustwa na rynku Forex. Oferowały one produkty finansowe mające rzekomo...

zobacz więcej

– W rzeczywistości spółki z „Grupy Ericius” nie miały żadnych dochodów poza środkami pozyskiwanymi z emisji obligacji. Nie prowadziły też żadnej innej działalności operacyjnej poza działalnością polegającą na emisji obligacji. Pieniądze z emisji obligacji przeznaczane były na sfinansowanie bieżącej działalności spółek, na zapłatę wynagrodzenia pośrednikom oferującym obligacje, na spłatę zobowiązań wobec poprzednich obligatariuszy oraz na zakup nieruchomości, na których nigdy nie powstały projekty logistyczne. Ponadto środki te były transferowane pomiędzy spółkami z tzw. „Grupy Ericius” w zależności od tego, w której spółce zachodziła potrzeba uregulowania zobowiązań – wyjaśnia prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. – Biorąc pod uwagę powyższy schemat działania, tzw. „Grupa Ericius” stanowiła piramidę finansową. Inwestorzy zaś byli wprowadzani w błąd co do szeregu informacji związanych z przeznaczeniem środków pochodzących z emisji, sytuacją poszczególnych emitentów oraz wartością i realnością zabezpieczenia obligacji – dodaje prokurator.

Kobiety na szczycie

Na wniosek prokuratury, zatrzymano domniemaną organizatorkę oszustwa – Beatę H-K. oraz troje prezesów spółek z Grupy: Jolantę Z., Juana F. oraz Marka S. Obie kobiety usłyszały zarzuty „kierowania zorganizowaną grupą przestępczą działającą na obszarze Polski mającą na celu popełnianie przestępstw oszustwa oraz podawania nieprawdziwych danych przy emisji obligacji korporacyjnych, a także prania brudnych pieniędzy”. Dwaj mężczyźni odpowiedzą za udział we wspomnianym gangu.

Wyrok więzienia dla b. szefa Art-B. „Z korespondencji wynika, że jest za granicą”

Karę 6 lat więzienia wymierzył w piątek warszawski sąd okręgowy Bogusławowi B., skazanemu wcześniej w aferze Art-B, w sprawie wyłudzeń za pomocą...

zobacz więcej

– Wszyscy podejrzani usłyszeli ponadto zarzuty oszustwa na szkodę kilkudziesięciu ustalonych do tej pory inwestorów na łączną kwotę prawie 6 mln zł, poprzez wprowadzanie ich w błąd co do zamiaru oraz możliwości wywiązania się z obowiązku wykupu obligacji przez emitentów, co do przeznaczenia środków pieniężnych uzyskanych w wyniku emisji obligacji oraz poprzez przedstawienie obligatariuszom nieprawdziwych danych o sytuacji finansowej emitenta oraz co do wartości przedmiotu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy. Cała czwórka została aresztowana na trzy miesiące. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia – powiedział prok. Łapczyński.

Śledczy zabezpieczyli także majątki podejrzanych na kwotę ponad 30 milionów złotych. To głównie ustanowienie hipotek na nieruchomościach całej czwórki oraz poszczególnych spółek z „GE”.  

„2 tys. osób straciło 600 mln zł”. CBA zatrzymało pracowników Alior Banku

Na polecenie łódzkiej prokuratury agenci poznańskiej delegatury CBA zatrzymali nad ranem 12 osób – wśród nich byłych i obecnych pracowników Alior...

zobacz więcej

Według prokuratury, ofiarami przekrętu mogło paść około tysiąca osób, które wykupiły obligacje spółek z Grupy za ponad 130 milionów złotych. Inwestorzy kupowali obligacje za kwoty od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Prokuratura szuka ofiar

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zwraca się o zgłaszanie się do Prokuratury osób, które czują się pokrzywdzone w związku z nabyciem obligacji spółek z tzw. „Grupy Ericius”. W zawiadomieniu o podejrzeniu popełniania przestępstwa należy opisać okoliczności nabycia obligacji, a także wskazać konkretnie: jaka ilość obligacji, jakiej serii, od jakiego emitenta, tj. od jakiej spółki z tzw. „Grupy Ericius” została zakupiona, a także za jaką kwotę i w jakim czasie. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie odcinków zbiorowych obligacji, jak również potwierdzenia przelewów dokumentujących zapłatę za obligacje. W przypadku obejmowania obligacji w zamian za potrącenie wierzytelności związanych z wcześniejszą emisją, należy dodatkowo załączyć kopię porozumienia w tym przedmiocie.

Zgłoszenia z podaniem sygnatury śledztwa – PO II Ds. 240.2018 – przyjmowane są za pośrednictwem poczty na adres Prokuratury Okręgowej w Warszawie (00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28) oraz mailowo: wydz.pg2@warszawa.po.gov.pl.

źródło:
Zobacz więcej