RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

CBOS: Wzrosła liczba zwolenników rządu

Zadowolenie z tego, że premierem jest Mateusz Morawiecki wyraziło we wrześniu 50 proc. ankietowanych (fot. PAP/Wojciech Olkuśnik)
Zadowolenie z tego, że premierem jest Mateusz Morawiecki wyraziło we wrześniu 50 proc. ankietowanych (fot. PAP/Wojciech Olkuśnik)

44 proc. badanych zadeklarowało się jako zwolennicy rządu Mateusza Morawieckiego, 29 proc. respondentów określiło się jako jego przeciwnicy, a 23 proc. wyraziło obojętność wobec jego działań – wynika z wrześniowego sondażu CBOS.

CBOS: prezydent, premier i prezes PiS na czele rankingu zaufania

Prezydentowi Andrzejowi Dudzie ufa 66 proc. badanych; drugi jest premier Mateusz Morawiecki – 57 proc., a trzeci lider PiS Jarosław Kaczyński – 47...

zobacz więcej

We wrześniu wzrósł w stosunku do badania z poprzedniego miesiąca o 2 pkt proc. odsetek deklarujących się jako zwolennicy rządu; liczba deklarujących się jako jego przeciwnicy również wzrosła o 2 pkt. proc., a odsetek obojętnych zmalał o 4 punkty proc. Odsetek odpowiadających na to pytanie „trudno powiedzieć” pozostał bez zmian - 4 proc.

Dobrze efekty pracy rządu ocenia 53 proc. badanych (bez zmian w stosunku do poprzedniego badania), 32 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) ocenia je źle, a 15 proc. „trudno powiedzieć” (spadek o 1 pkt. proc.).

CBOS zapytał również respondentów o ocenę polityki gospodarczej rządu. We wrześniu 52 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.) oceniło, że stwarza ona szanse poprawy sytuacji gospodarczej. Przeciwną opinię wyraziło 37 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.); 11 proc. nie miało zdania w tej sprawie (bez zmian).

Zadowolenie z tego, że premierem jest Mateusz Morawiecki, wyraziło we wrześniu 50 proc. ankietowanych przez CBOS, – o 1 pkt proc. więcej niż w sierpniu. 33 proc. jest z tego niezadowolonych (wzrost o 1 pkt. proc.), a nie ma zdania w tej kwestii 17 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc.).

CBOS: Wzrosło poparcie dla prezydenta Dudy, Sejmu i Kościoła

61 proc. ankietowanych dobrze ocenia pracę prezydenta Andrzeja Dudy. W porównaniu z sondażem lipcowym to wzrost o 3 punkty proc. – wynika z...

zobacz więcej

„Na około miesiąc przed październikowymi wyborami nie zaobserwowaliśmy większych zmian w notowaniach rządu, chociaż można zauważyć pewną polaryzację opinii: minimalnie wzrosły odsetki zwolenników i przeciwników rządu, a zmniejszyła się grupa deklarujących obojętność.

Oceny działalności rządu i zadowolenie z pracy premiera pozostały na poziomie właściwie identycznym, co przed miesiącem – zauważa w komentarzu do badania CBOS.

„Zanotowaliśmy za to minimalny spadek odsetka pozytywnych ocen polityki gospodarczej rządu. Ponieważ jednak w ubiegłym miesiącu obserwowaliśmy znaczący wzrost tego samego wskaźnika, prawdopodobnie można mówić raczej o korekcie notowań niż istotnej zmianie opinii społecznej w tej kwestii” – dodaje.

CBOS przeprowadził badanie na liczącej 990 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski w dniach 12-19 września metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej