RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

IPN wspólnie z MEN o nowych propozycjach na lekcje historii

Minister edukacji Dariusz Piontkowski i prezes IPN Jarosław Szarek podczas konferencji (fot. PAP/Radek Pietruszka)
Minister edukacji Dariusz Piontkowski i prezes IPN Jarosław Szarek podczas konferencji (fot. PAP/Radek Pietruszka)

Teka edukacyjna „Sowiecka agresja i okupacja Polski 1939-41” to jedna z nowych propozycji dla szkół, które Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej przedstawił na 80-lecie agresji ZSRS na Polskę. Po czasach komunistycznych kłamstw pozostało wiele mitów – ocenił prezes IPN Jarosław Szarek.

IPN podpisał z amerykańską agencją rządową umowę ws. poszukiwań ofiar wojny

Instytut Pamięci Narodowej podpisał umowę z DPAA – agencją Departamentu Obrony USA, która poszukuje żołnierzy zaginionych podczas wojen i...

zobacz więcej

– Przez blisko 20 lat Instytut Pamięci Narodowej, mimo różnego stosunku do nas sprawujących władzę, był zawsze obecny w szkołach – powiedział Szarek, który w Warszawie przedstawił najnowsze materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów na rok szkolny 2019/20. To m.in. dotyczące losów Polaków podczas II wojny światowej teki edukacyjne IPN – „Sowiecka agresja i okupacja Polski 1939-41” oraz „Zbrodnia Pomorska”, a także gra edukacyjna „Polskie Państwo Podziemne”.

Prezes IPN podkreślił, że przez wszystkie lata działalności Instytutu wydano już 22 teki edukacyjne dla szkół.

– Instytut Pamięci Narodowej był często atakowany za – jak to określano – pisanie historii do nowa. Tak, pisaliśmy historię od nowa, bo po czasach komunistycznych kłamstw pozostało w świadomości społecznej wiele mitów, pozostało wiele przeinaczeń i to wielka praca IPN, że udało nam się te obszary zmniejszyć – ocenił Szarek, wskazując m.in. na przywrócenie pamięci o powojennym zbrojnym polskim podziemiu antykomunistycznym – Żołnierzach Wyklętych.

Prezes IPN podkreślił, że dopiero w ostatnich latach udało się w większym niż dotychczas stopniu upowszechnić pamięć o tzw. operacji polskiej NKWD z lat 1937-38 – jednej z największych zbrodni ludobójstwa wymierzonych w naród polski w XX w. Także i tej operacji IPN poświęcił tekę edukacyjną, a obecnie Instytut przypomina – jak relacjonował Szarek – „o zbrodni pomorskiej, czyli mordzie kilkudziesięciu tysięcy przedstawicieli polskiej inteligencji”.

Konfederaci i powstańcy. IPN tworzy ewidencję grobów bohaterów

Instytut Pamięci Narodowej tworzy ewidencję prywatnych grobów bohaterów. Dzięki temu osoby sprawujące opiekę nad tymi miejscami będą mogły ubiegać...

zobacz więcej

Termin zbrodni pomorskiej IPN wprowadza jako określenie eksterminacji polskiej ludności cywilnej, dokonanej przez III Rzeszę Niemiecką, w ponad 400 miejscowościach przedwojennego województwa pomorskiego od września do grudnia 1939 r. Badacze IPN zwracają uwagę, że skala zbrodni niemieckich na Pomorzu w tym czasie była znacznie większa niż w innych regionach okupowanej Polski. Wydarzenia te – według IPN – wciąż pozostają nie w pełni zbadane i wyeksponowane.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, który wziął udział w spotkaniu z dziennikarzami w siedzibie IPN, przypomniał z kolei o porozumieniu, które MEN podpisał z IPN w 2016 r. a dotyczącym upowszechniania rzetelnej wiedzy o najnowszej historii Polski.

– Ta umowa umożliwiła nam prace nad zmianą podstawy programowej z historii. Historycy IPN aktywnie w tym uczestniczyli i duża część zapisów w tej podstawie programowej właśnie wynika z ich uwag i doświadczeń. To jest dobra podstawa programowa, która całościowo opisuje dzieje Polski, ale także uwzględnia aspekt międzynarodowy. Można pokazać nasze dzieje na tle Europy i świata – ocenił Piontkowski.

– Od wielu lat nauczyciele historii mają bardzo szczęśliwą sytuację, bo dla rzadko którego przedmiotu jest instytucja zewnętrzna, która by tak obficie i na tak wiele różnych sposobów przygotowała dodatkowe materiały, z których nauczyciele mogą korzystać. To dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej nauczyciele co jakiś czas mają kolejne teki edukacyjne, których fragmenty lub całość mogą wykorzystywać na lekcjach – podkreślił szef MEN.

Dodał, że również on w swojej pracy jako nauczyciel historii w szkole średniej wielokrotnie w ciągu 20 lat pracy korzystał z materiałów IPN – ćwiczeniowych i dydaktycznych.

Wiceprezes IPN: Rakowiecka znów oddała ludzkie szczątki

Udało nam się odnaleźć szczątki ośmiu osób. Jedne są niekompletne, przy kilku nie znaleźliśmy żadnych artefaktów. Przy trójce z nich odnaleźliśmy...

zobacz więcej

Teka edukacyjna „Sowiecka agresja i okupacja Polski 19390-41” dostępna jest na stronach IPN. Tworzą ją trzy części: materiały dla nauczyciela, materiały dla ucznia i karty. Do tek, które trafią do polskich szkół, dołączone będą również materiały audio.

Materiały dla nauczyciela zawierają trzy przykładowe scenariusze lekcji dotyczące różnych zagadnień związanych z okupacją sowiecką Kresów Wschodnich: życia codziennego, represji sowieckich, indoktrynacji i propagandy. Poza tym nauczyciel w tej części znajdzie propozycje tematów esejów i bibliografię, wskazującą – oprócz opracowań historycznych oraz źródeł – również ważniejsze strony i publikacje on–line przygotowane przez IPN.

Materiały dla ucznia składają się ze wstępu historycznego, tablicy synchronistycznej, wyboru źródeł, słowniczka pojęć i biogramów.

Karty są elementem uzupełniającym zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Wśród wybranych dokumentów znajdują się fotografie przedstawiające Armię Czerwoną w marszu na Polskę oraz zdjęcia, mapy, ulotki i fragmenty prasy oraz wydawnictw z okresu okupacji sowieckiej.

We wtorek mija 80 lat od agresji Związku Sowieckiego na Polskę; w jej wyniku III Rzesza Niemiecka i ZSRS dokonały rozbioru osamotnionej przez zachodnich sojuszników Polski – rozbioru zgodnego z porozumieniem, które przeszło do historii pod nazwą paktu Ribbentrop–Mołotow.

Po zajęciu przez Armię Czerwoną, a także NKWD, wschodnich terenów II Rzeczypospolitej – Kresów Wschodnich – rozpoczęła się tam brutalna dla Polaków, także innych narodowości m.in. ukraińskiej, okupacja sowiecka, w wyniku której obywatele II RP byli poddawani wielu represjom – doszło m.in. do zbrodni katyńskiej, a także deportacji na wschód.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej