RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Dentysta, pielęgniarka lub higienistka w każdej szkole podstawowej i średniej

– Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, która w czwartek wchodzi w życie, zapewnia każdemu uczniowi opiekę pielęgniarki lub higienistki oraz dentysty – poinformowała na konferencji wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Szumowski: Szpitale powiatowe dostaną dodatkowe 344 mln zł

Średnio po 922 tys. zł wsparcia z budżetu dostaną 373 lecznice – informuje „Rzeczpospolita”. Dyrektorzy przekonują, że dotacja Ministerstwa Zdrowia...

zobacz więcej

Wiceminister zaznaczyła, że ustawa kładzie nacisk „na profilaktykę, promocję zdrowia oraz kształtowanie nawyków prozdrowotnych wśród uczniów”. Ponadto uczniowie będą mogli korzystać z opieki stomatologicznej: w szkolnych gabinetach, w placówkach stomatologicznych, które podpiszą umowę na świadczenia z NFZ, lub w mobilnych gabinetach – dentobusach.

– Ważnym elementem tej ustawy jest kwestia wzmocnienia opieki nad dziećmi w zakresie opieki stomatologicznej (...) Oparta jest ona na trzech filarach. Pierwszy to gabinety zlokalizowane w szkołach. Obecnie w Polsce mamy około 700 gabinetów umiejscowionych w szkołach. Te gabinety mają kontrakt z NFZ i dzieci mogą korzystać na terenie szkoły z opieki stomatologicznej. Świadczenia są w stu procentach finansowane przez NFZ – wyjaśniła wiceminister.

– Kolejnym elementem (...) jest obowiązek podpisania przez dyrektora lub podmiot prowadzący szkołę, np. gminę, porozumienia z gabinetem stomatologicznym działającym w otoczeniu szkoły. Bardzo często w środowiskach miejskich gabinety tak są ulokowane. Jeśli nie ma gabinetu w szkole, to pozostaje to rozwiązanie – podpisanie stosownego porozumienia, na którego podstawie dzieci uczęszczające do tej szkoły mają zagwarantowany priorytetowy dostęp do świadczeń z zakresu stomatologii. A uzupełnieniem tej opieki stomatologicznej są dentobusy (...) – dodała.

Z danych resortu wynika, że dentobus jest w każdym województwie. Od IV kwartału 2017 r. skorzystało z nich ponad 52 tys. uczniów.

Szumowski: Inwestycja w zdrowie znakiem firmowym rządu

Inwestycja w zdrowie jest znakiem formowym tej kadencji naszego rządu, kierunek ten będzie kontynuowany także w następnej kadencji – zapowiedział w...

zobacz więcej

– To są mobilne gabinety stomatologiczne, które odpowiadają wymogom gabinetu stacjonarnego. Wyposażenie tego gabinetu, jak również zakres usług w nim wykonywanych, jest taki sam jak w gabinecie stacjonarnym – zapewniła wiceminister.

Dodała, że świadczenia stomatologiczne dla uczniów będą wyżej wycenione: „Jest to stawka o 50 procent wyższa”.

Ponadto nowa ustawa określa precyzyjnie zasady współpracy i wymiany informacji między personelem medycznym, rodzicami, dyrekcją szkoły i organami prowadzącymi placówkę. Opiekę zdrowotną nad uczniami koordynować ma pielęgniarka szkolna.

W ustawie przewidziano też objęcie specjalną opieką dzieci z przewlekłymi chorobami.

– Kolejnym elementem jest kwestia opieki nad dziećmi z problemami zdrowotnymi, przewlekłymi chorobami, które wymagają kontynuacji leczenia w trakcie pobytu w szkole. Nakładamy obowiązek na pielęgniarkę do odpowiedniego postępowania z dzieckiem z niepełnosprawnościami, z problemami zdrowotnymi. Otoczenia go opieką, pozyskania wiedzy na temat jego zdrowia. (Pielęgniarka – red.) zobligowana jest do kontaktu z lekarzem rodzinnym w sprawie zdrowia (dziecka – red.), z opiekunami dziecka, by czuło się bezpieczne – powiedziała wiceminister.

– Akcentujemy kwestie aktualnego przeszkolenia nauczycieli w zakresie pomocy i sytuacji wymagającej interwencji związanej z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnościami. Dyrektorzy są zobligowani do przeprowadzenia takich szkoleń. Oczywiście udział w tym szkoleniu jest dobrowolny. Nauczyciele wyrażają na to zgodę – dodała.

Wiceminister zaznaczyła, że nad całością realizowanych zadań czuwa Instytut Matki i Dziecka, „który będzie analizował sposób realizacji opieki nad uczniami”.

– Będzie raportował ministrowi zdrowia efekty wprowadzania tej nowej organizacji opieki zdrowotnej nad uczniami – powiedziała.

źródło:
Zobacz więcej