CPK przyciąga inwestorów, którzy nie planowali wydawać w Polsce pieniędzy

– Chodzi między innymi o inwestorów specjalizujących się w tego typu hubach – tłumaczył wiceprezes PAIH (fot. Shutterstock/Karol Ciesluk)

– Centralny Port Komunikacyjny generuje duże zainteresowanie ze strony inwestorów zagranicznych, którzy wcześniej nie patrzyli na Polskę jako potencjalne miejsce do lokowania pieniędzy – poinformował podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Krzysztof Senger, wiceprezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Szybszy wzrost gospodarczy, lepsza jakość podróży po całej Polsce – to niektóre korzyści z CPK

150 tys. miejsc pracy, dodatkowy przyrost PKB, poprawa spójności terytorialnej Polski i likwidacja wykluczenia transportowego – to niektóre...

zobacz więcej

Polska jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów tworzących nowe przedsiębiorstwa (inwestycje w nowe przedsiębiorstwa, tzw. „greenfieldy”), jednak w rankingu europejskim spadła w ostatnim roku z trzeciego na piąte miejsce. Tymczasem zamiar budowy CPK wzbudził zainteresowanie nowej grupy podmiotów – tłumaczył Senger,

– Po pierwsze chodzi o inwestorów instytucjonalnych i specjalizujących się w tego typu hubach lotniskowych, komunikacyjnych. To grupa, która bierze udział w zarządzaniu lotniskiem albo jego budowie, dostarczaniu rozwiązań technologicznych. Pamiętajmy, że największym inwestorem są u nas Stany Zjednoczone, które również łakomie patrzą na ten projekt. Również państwa azjatyckie, które mają wielkie doświadczenia z tego typu przedsięwzięciami, wiedzą, jak nimi zarządzać, są zainteresowane – wyjaśnił.

Druga klasa to inwestorzy produkcyjni, którzy chcieliby w Polsce lokować produkcję, czyli na przykład firmy z sektora przetwórstwa spożywczego, produkujące dobra konsumenckie. Mogą one myśleć o większej skali inwestycji, mając do dyspozycji port z tak dużym potencjałem cargo – dodał wiceprezes PAIH.

Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie pod Warszawą ma zostać oddany do użytku pod koniec 2027 r. Trwają intensywne prace przygotowawcze, obejmujące analizy i konsultacje.

W ramach portu powstanie lotnisko o przepustowości, w pierwszej fazie, 45 mln pasażerów rocznie i węzeł kolejowy. Docelowo planuje się stworzenie sieci szybkich połączeń kolejowych gwarantujących dostępność CPK dla mieszkańców całego kraju.

źródło:
Zobacz więcej