RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

GIF wycofuje kilkanaście leków na kaszel

Już 11 lutego br. GIF czasowo zakazał wprowadzania do obrotu oraz wstrzymał w obrocie na terenie całego kraju wszystkie serie tych leków (fot. Shutterstock/Africa Studio)

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu kilkanaście leków na kaszel i zapalenie dróg oddechowych zawierających substancję czynną fenspiryd. Chodzi m.in. o syropy Pulneo, Fosidal i Eurefin.

GIF wycofał ze sprzedaży maść stosowaną w leczeniu łuszczycy

Główny Inspektor Farmaceutyczny zadecydował o wycofaniu z obrotu jednej serii maści Curatoderm stosowanej w leczeniu łuszczycy. Chodzi o serię...

zobacz więcej

Decyzją GIF z obrotu wycofane zostały wszystkie serie syropów: Elofen 2 mg/ml, Eurefin 2 mg/ml, Fenspogal 2 mg/ml, Fosidal o smaku malinowym 2 mg/ml, Fosidal o smaku pomarańczowym 2 mg/ml, Pulneo o smaku coli 2 mg/ml, Pulneo 2 mg/ml. Wycofano także krople doustne Pulneo 25 mg/ml oraz tabletki Eurespal 80 mg, Eurespal 80 mg.

Leki te są stosowane m.in. w leczeniu kaszlu w chorobach oskrzeli i płuc.

Jak przypomniano w decyzji, już 11 lutego br. GIF na wniosek prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych czasowo zakazał wprowadzania do obrotu oraz wstrzymał w obrocie na terenie całego kraju wszystkie serie tych leków.

Wcześniej francuska agencja ds. leków (Agence nationale de sócuritć du módicament et des produits de santć, ANSM) wystąpiła do Europejskiej Agencji Leków o wszczęcie pilnej procedury unijnej w celu dokonania ponownej oceny leków zawierających fenspiryd. W efekcie Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii zalecił wycofanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów z fenspirydem, w związku z tym produkty te nie są już dostępne na rynku europejskim.

Stanowisko to poprzedził przegląd danych, który potwierdził, że fenspiryd jako lek stosowany w kaszlu może wywoływać zaburzenia rytmu serca. Mogą one się pojawić nagle i mieć ciężki charakter; nie da się też przewidzieć, którzy pacjenci będą obarczeni ryzykiem rozwoju takich reakcji niepożądanych.

źródło:

Zobacz więcej