RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

Stanowcza reakcja Elewarru po słowach Marka Sawickiego: Podał nieprawdziwe informacje

Stwierdzenie „Marek Sawicki w programie »Minęła 8« podał nieprawdziwą informację” pada pięciokrotnie (fot. PAP/Piotr Augustyniak)
Stwierdzenie „Marek Sawicki w programie »Minęła 8« podał nieprawdziwą informację” pada pięciokrotnie (fot. PAP/Piotr Augustyniak)

– Pół roku temu zakończyła się ostatnia sprawa osób oskarżonych o cokolwiek w Elewarrze, pełnym uniewinnieniem – mówił na początku sierpnia w TVP Info poseł PSL Marek Sawicki, ostro krytykując samą spółkę. Kierownictwo Elewarru zwróciło się do portalu tvp.info ze sprostowaniem, w którym prostuje zarzuty polityka PSL. Stwierdzenie „Marek Sawicki w programie »Minęła 8« podał nieprawdziwą informację” pada pięciokrotnie.

Sawicki o szefie PSL: Nie powinien się chować za plecami Schetyny

Zachęcam gorąco mojego prezesa, Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby zaczął częściej publicznie występować, nie chować się za plecami byłego partnera...

zobacz więcej

Po emisji programu „Minęła 8” dnia 7 sierpnia br. (link do programu) prezes zarządu Elewarr Sp. z o. o. Daniel Alain Korona oraz wiceprezes Monika Parafianowicz wystosowali pismo do redaktora naczelnego portalu tvp.info ze sprostowaniem. Oto jego treść:

1. Marek Sawicki, w programie Minęła 8 w TVP Info, podał nieprawdziwą informację, że Elewarr Sp. z o. o. jest bankrutem. W rzeczywistości Spółka w całym okresie swojej działalności gospodarczej zachowywała płynność finansową niezależnie od dodatnich lub ujemnych wyników finansowych, a w chwili obecnej w najmniejszym stopniu nie spełnia przesłanek ogłoszenia upadłości (bankructwa). Elewarr Sp. z o. o. odnotowuje dodatni wynik finansowy za rok obrotowy 2018/2019.

2. Marek Sawicki, w programie Minęła 8 w TVP info, podał nieprawdziwą informację o zakupieniu przez Spółkę Elewarr Sp. z o. o. od spółki Cargill zbankrutowanego, zdezelowanego i nadającego się do zezłomowania elewatora. W rzeczywistości Elewarr od wielu lat była wspólnikiem mniejszościowym w spółce „Elewator w Koronowie” Sp. z o. o. i odkupiła od pozostałych wspólników udziały w tej spółce, znacząco zwiększając w ten sposób powierzchnię magazynową. Spółka „Elewator w Koronowie” w chwili przejęcia była w dobrej kondycji technicznej, finansowej i prawnej, co potwierdził wykonany w niej audyt.

3. Marek Sawicki w programie Minęła 8 w TVP info, podał nieprawdziwą informację o tym, że Minister Krzysztof Ardanowski kupił w swoim regionie elewator od spółki Cargill, który jest kupą złomu, za duże pieniądze, aby prywatna firma wybrnęła z kłopotów. W rzeczywistości Elewarr Sp. z o. o. kupiła udziały w spółce „Elewator w Koronowie” Sp. z o. o., nie tylko od Cargill Polska Sp. z o.o., ale również od „Polskie Młyny” S. A. a celem ich nabycia nie było rozwiązanie kłopotów spółki Cargill (o których nam nic nie wiadomo) lecz zwiększenie powierzchni magazynowej Spółki Elewarr. Nabycie udziałów od wspólników nastąpiło za czasów urzędowania Ministra Krzysztofa Jurgiela -polityka z Białegostoku. Minister Krzysztof Ardanowski nie inicjował więc ani nie podejmował żadnych decyzji związanych z nabyciem przez Elewarr udziałów w spółce Elewator w Koronowie Sp. z o.o. Cena nabycia udziałów była rynkowa i nie miała charakteru zawyżonego.

4. Marek Sawicki w programie Minęła 8 w TVP info, podał nieprawdziwą informację o tym, że pół roku temu zakończyła się całkowitym uniewinnieniem ostatnia sprawa osób o cokolwiek oskarżonych w spółce Elewarr Sp. z o. o. W rzeczywistości sprawa karna dotycząca Afery Taśmowej w PSL jest nadal zawisła przed sądem.


5. Marek Sawicki w programie Minęła 8 w TVP info, podał nieprawdziwą informację o tym, że za jego czasów Elewarr Sp. z o. o. nie odnotowała straty. W rzeczywistości, za czasów urzędowania Pana Marka Sawickiego jako Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Elewarr Sp. z o. o. odnotowała stratę finansową za rok obrotowy 2014 w wysokości 6 382 515,80 zł.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej