75 lat temu powstańcy zdobyli PAST-ę. „Przykład wiktorii powstania warszawskiego”

Walki o zdobycie budynku PAST-y trwały kilka dni (fot. arch. PAP/Alamy)

Zdobycie budynku Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej było przykładem wiktorii powstania warszawskiego i miało symboliczne znaczenie – ocenił Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podczas uroczystości w 75. rocznicę odbicia PAST-y z rąk Niemców.

Ponad 100 tys. osób zabito za „kilka słów po polsku, pacierz, nazwisko” – 82. rocznica zbrodni NKWD

W Warszawie, przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, oddano hołd Polakom zamordowanym przez funkcjonariuszy NKWD. 82 lata temu, 11...

zobacz więcej

– Tego wydarzenia, tego zwycięstwa nie można rozpatrywać jedynie w kategoriach militarnych, choć było niezwykle z tego punktu widzenia ważne. Ale zdobycie gmachu PAST-y było też niezwykle ważne w wymiarze symbolicznym, bo na tym jednym z największych w ówczesnej Warszawie budynków zawisła biało-czerwona flaga – mówił minister Kasprzyk.

– PAST-a i jej zdobycie to takie nasze warszawskie Monte Cassino. Ta biało-czerwona flaga dawała siłę powstańcom, ludności cywilnej. Ta biało-czerwona flaga, wisząca do ostatnich dni powstania, pokazywała to, że polskiego instynktu wolności nie można zabijać, zabić się nigdy nie da – wyjaśnił szef UdSKiOR.

W uroczystości wzięli udział powstańcy warszawscy, przedstawiciele Sejmu, rządu i władze Warszawy. Na zakończenie uroczystości przy tablicy upamiętniającej zdobycie budynku złożono kwiaty.

Walki o zdobycie budynku PAST-y trwały kilka dni. Brał w nich udział batalion Armii Krajowej „Kiliński” wraz z innymi powstańcami. Budynek zdobyto 20 sierpnia 1944 r.

Jego zdobycie miało duże znaczenie, ponieważ mieściła się tu centrala telefoniczna łącząca Polskę z Europą i Berlin z frontem wschodnim. W walkach poległo 38 polskich powstańców, w tym 32 z batalionu „Kilińskiego”.

Obecnie budynek jest siedzibą Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego.

źródło:
Zobacz więcej