NIK opublikował raport ws. fatalnej inwestycji KGHM. „Nie leżała w interesie spółki”

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport końcowy w sprawie inwestycji KGHM z 2012 r., która przyniosła 20 mld zł strat. Izba negatywnie oceniła zakup przez KGHM kanadyjskiej spółki Quadra kopalni miedzi Sierra Gorda w Chile. „Według NIK przeznaczenie na zakup i dofinansowanie spółki 13 miliardów zł i kolejne wydatki na dalsze dofinansowywanie do 2020 r. wskazuje na to, że realizacja tej inwestycji nie leżała w interesie KGHM” – czytamy w raporcie.

Inwestycja KGHM, 20 mld zł strat. NIK: Raport będzie „lada dzień”

Najwyższa Izba Kontroli przedstawi „lada dzień” raport końcowy w sprawie inwestycji KGHM z 2012 r. – poinformowała w rozmowie z portalem tvp.info...

zobacz więcej

Portal tvp.info wielokrotnie zwracał się do Izby z prośbą o podanie informacji, kiedy raport ws. inwestycji KGHM w Chile zostanie opublikowany. W połowie kwietnia rzeczniczka NIK poinformowała portal tvp.info, że raportu można się spodziewać „za około dwa tygodnie”. Na początku maja ponownie zapytana o termin i przyczynę zwłoki publikacji raportu wskazała, że należy do biura zwrócić się drogą mailową. Po maksymalnym ustawowym terminie udzielenia odpowiedzi biuro przesłało następujący komunikat: „Raport zostanie opublikowany po zakończeniu procedury kontrolnej, o czym niezwłocznie poinformujemy”.

W końcu NIK opublikował końcowy raport. Czytamy w nim, że „analizy i wyceny przeprowadzone przez Kombinat opierały się na założeniach opracowanych przez firmy działające na zlecenie Quadry, a więc spółki, która miała być kupiona przez KGHM”.

NIK stwierdził, że analizy okazały się „zbyt optymistyczne”. „NIK zaznacza, że długofalowa efektywność projektu Sierra Gorda będzie zależała od poziomu światowych cen miedzi i molibdenu w długim okresie, należy mieć jednak na uwadze, że zarówno miedź jak i molibden charakteryzują się znaczną zmiennością cen” – wskazano.


ZOBACZ: Raport NIK

Dalej stwierdzono, że „rozszerzanie bazy zasobowej KGHM i przejmowanie zagranicznych projektów surowcowych, miałoby uzasadnienie jedynie przy ich wysokiej efektywności ekonomicznej”.

„NIK zwraca uwagę, iż sfinansowanie transakcji nastąpiło ze środków własnych KGHM, mimo jednoznacznych zaleceń Ministra Skarbu Państwa, reprezentującego głównego akcjonariusza, że należy ją w 70 proc. sfinansować z kredytu, tak aby nie była ograniczana możliwości wypłaty dywidendy” – napisano.

„NIK podkreśla, że opóźnienie w stosunku do pierwotnego harmonogramu i wzrost nakładów inwestycyjnych było łatwe do przewidzenia, bowiem w Studium Wykonalności z 2011 r. wskazywano, że harmonogram prac jest bardzo agresywny oraz, że szacunek nakładów inwestycyjnych nie uwzględniał wzrostu cen i został opracowany częściowo w oparciu o założenia z 2009 r. na podstawie projektu dotyczącego innej kopalni odkrywkowej (w Peru)” – czytamy.

20 mld zł strat po inwestycji KGHM. NIK wciąż nie opublikował raportu

Najwyższa Izba Kontroli – mimo wcześniejszych zapewnień – nie opublikowała raportu końcowego ws. inwestycji KGHM z 2012 r. Chodzi o blisko 20 mld...

zobacz więcej

Z raportu wynika, że nieosiągnięcie planowanych parametrów produkcyjnych i ekonomicznych przez Sierra Gorda w zakładanych terminach wynikało m.in. z błędów projektowych, właściwości rudy ze strefy przejściowej złoża utrudniających proces flotacji, ale także z niedostatecznego nadzoru nad eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji produkcyjnych.

„NIK zauważa jednak, że interwencja KGHM nastąpiła dopiero w sytuacji awaryjnej, a wcześniej KGHM nie dokonał weryfikacji projektu zbiornika i systemu zrzutu odpadów oraz niedostatecznie nadzorował eksploatację składowiska” – napisano w raporcie Izby.

Odkrywkowa kopalnia Sierra Gorda w Chile została uruchomiona w czerwcu 2014 r. Kopalnia operuje na złożu miedziowo-molibdenowym, obejmującym zarówno siarczkowe rudy miedzi i molibdenu, jak i znajdujące się ponad nimi tlenkowe rudy miedzi. Złoża zostały odkryte w 2006 r. Dwa lata później Quadra FNX przejęła projekt, który od września 2011 r. jest wspólnym przedsięwzięciem KGHM Polska Miedź (55 proc.) oraz spółek japońskiej grupy Sumitomo: Sumitomo Metal Mining (31,5 proc.) i Sumitomo Corporation (13,5 proc.).

Były prezes KGHM Herbert Wirth w oświadczeniu napisał, NIK wykonał „nierzetelną analizę”. „Decyzja KGHM o zakupie firmy Quadra FNX, w tym kopalni w Sierra Gorda, gwarantuje dalszy, długofalowy rozwój KGHM, jest zgodna z polską racją stanu” – napisał Wirth. „Wnioski kontrolerów NIK powstały w oparciu o przetłumaczone jedynie 110 stron, a prawie cała, licząca kilka tysięcy stron, dokumentacja dotycząca inwestycji w Sierra Gorda była sporządzona w języku angielskim” – twierdzi Wirth.

źródło:
Zobacz więcej