Abp Pawłowski: Na Jasnej Górze bije serce Narodu w sercu Matki

Na uroczystość Wniebowzięcia NMP dotarły 64 grupy a w nich 70 tys. osób (fot. PAP/Waldemar Deska)

Dobro jest zawsze większe niż zło, dobra jest więcej na świecie, bo dobro jest drogą miłości, a miłość jest z Boga, bo Bóg jest miłością – powiedział abp Jan Romeo Pawłowski, Delegat ds. Przedstawicielstw Papieskich, 15 sierpnia na uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze. W tym roku przypada też 100. rocznica przywrócenia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską.

Dziś Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. „Przypomina nam o celu naszej drogi”

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przypomina nam ciągle o celu naszej chrześcijańskiej drogi. Maryja, wzięta z ciałem i duszą do nieba,...

zobacz więcej

– Jasna Góra zawsze gromadziła Polaków, jest duchowym tronem Królowej Polski, narodowym Sanktuarium, duchową stolicą. Jak mawiał święty Jan Paweł II, wielokrotny Pielgrzym do tego miejsca: „Przyzwyczaili się Polacy przychodzić na Jasną Górę..., bo tutaj bije serce Narodu w sercu Matki. Bo tutaj zawsze byliśmy wolni”. I tutaj wolni jesteśmy! – powiedział abp Pawłowski.

– Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Tworzyć dobro, dobrze działać, dobrze żyć. Choćby nas mieli wyśmiać, wytknąć palcem, ukarać, to my będziemy czynić dobro. Bo dobro, piękno, miłość, to są nasze drogi ziemskiego pielgrzymowania – zaznaczył w homilii arcybiskup.

Delegat ds. Przedstawicielstw Papieskich pozdrowił „wszystkie matki, zwłaszcza te, co pod sercem noszą cud życia. (…) pozwalają im przyjść na świat, nie boja się bólu rodzenia i trudu wychowania”.

Zwrócił się też do młodych. – Wy będziecie tworzyć jutro. Tu, na tej ziemi będziecie o tym jutrze decydować, nie gdzieś w Brukseli, czy w innych stolicach, tutaj nad Wisłą i Odrą, tu gdzie żyją i biją polskie serca.

Dodał, że „Pan Jezus przyszedł na świat w ludzkiej rodzinie, w konkretnym kraju, wszedł w naszą ludzką historię.” Zachęcał, aby nie wstydzić się swojej rodziny, swoich rodziców, dziadków ani polskiej ziemi.

Arcybiskup przemówił też w kontekście uroczystości Wniebowzięcia NMP. – Wpatrujemy się w niebo. W ten wielki Znak na Niebie, Niewiastę obleczoną w słońce i księżyc pod Jej stopami, wpatrujemy się i wołamy ku Niej: Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja. Uciekamy się pod Jej obronę.

Kontynuując powiedział, że „gdzie wielki maryjny Znak na niebie, ukazuje się zawsze także ten inny, o którym mówiła Apokalipsa: Smok barwy ognia, odwieczny przeciwnik Niewiasty i Jej potomstwa”.

– On łatwo nie odpuszcza, on walczy sprzymierzając się z rożnymi ludźmi, ideologiami, mamiąc pozorami dobra, podsuwając złudzenia wolności, równości, wielkości. Tym bardziej trzeba dzisiaj słuchać Maryi wniebowziętej, która mówi nam: uczyńcie wszystko co Syn mój Wam powie.

Odnosząc się do ostatnich wydarzeń w Polsce, wyraził: – Chcemy z tego miejsca powiedzieć także tym, którzy nas prześladują, którzy pozwalają sobie na świętokradzkie niszczenie naszych wartości, na obrażanie i wyśmiewanie Matki Najświętszej, Eucharystii, Kościoła, tym pseudoartystom, pseudopolitykom, (…) parafrazując mocne słowa Jana Pawła II (…): Nawróćcie się! Przyjdzie dzień sądu, staniesz przed Bogiem, chcesz czy nie chcesz, wierzysz czy nie, staniesz przed Bogiem. (…) Bo Bóg jest miłosierny, ale też sprawiedliwy.

Przejadą 285 km w cztery dni. Kard. Nycz pobłogosławił rowerzystów

Pątnicy przygotowują się do pielgrzymki rowerowej na Jasną Górę, która wyruszy już 11 sierpnia. Kardynał Kazimierz Nycz spotkał się z jej...

zobacz więcej

– Niechaj od jasnogórskiego Tronu Królowej Polski popłynie dzisiaj znak pokoju, wielki znak pokoju do wszystkich Polek i Polaków. Spróbujmy odłożyć na bok te wszystkie egoistyczne antagonizmy, te podziały na ty i ja, spróbujmy poczuć się znowu polską rodziną, gdzie każdy ma miejsce i godność i własne zdanie respektujące drugiego – apelował abp Pawłowski.

Na uroczystość Wniebowzięcia NMP na Jasnej Górze dotarły 64 grupy, a w nich 70 tys. osób. To spory wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na Jasną Górę w tegorocznym „sezonie” pielgrzymkowym, od maja do 15 sierpnia, przybyło dotąd aż o ponad 4 tysiące więcej pieszych pielgrzymów niż w zeszłym roku. Znacząco wzrosła też liczba pielgrzymek rowerowych. Przyjechało w nich ponad 9 tys. osób. To o prawie o 2 tys. więcej niż przed rokiem.

Przewodnicy zgodnie podkreślają, że pielgrzymki się „odmładzają”. W niektórych kompaniach aż 70 procent stanowili młodzi. W pielgrzymkach idą też ci „młodzi duchem”. Wyjątkowo dużo w tym roku przyszło też seniorów.

Na pielgrzymkach bardzo dużo było też rodzin z dziećmi. Ks. Damian Koryciński z pielgrzymki bielsko-żywieckiej podkreślał, że „zauważamy ogromną, w porównaniu z poprzednimi latami, liczbę dzieci, kiedyś jak było jedno dziecko w grupie, to było wielkie wesele”.

– W jednej z grup idzie rodzina z 10-ciorgiem dzieci. To pokazuje działanie Ducha Świętego, który chce przypomnieć czym jest rodzina - uważa kapłan. Tylko w pielgrzymce warszawskiej prowadzonej przez Paulinów przyszło pół tysiąca małych pątników.

Najliczniejsze, jak dotychczas, piesze pielgrzymki to: 39. Pielgrzymka Krakowska, w której przyszło 8,5 tys. osób, 308. Warszawska Pielgrzymka Piesza z liczbą ponad 6 tys. pątników i 41. Pielgrzymka Radomska także z ponad 6 tys. osób. Wzrostem liczby pieszych pielgrzymów mogą pochwalić się m.in.: pielgrzymka krakowska, radomska, kaliska i podlaska.

Najdłuższą drogę do Częstochowy tradycyjnie przeszły: wyruszająca z Helu pielgrzymka kaszubska, która pokonała 638 km w 19 dni oraz pątnicy z grupy pielgrzymki szczecińsko-kamieńskiej wyruszający z Pustkowa. Ich rekolekcje trwały aż 20 dni, pątnicy ze Świnoujścia pokonali 625 km.


W tegorocznym sezonie pielgrzymkowym, od 12 maja do 14 sierpnia, na Jasną Górę przybyły: 182 pielgrzymki piesze. Wędrowało w nich 86 tysięcy osób. Przyjechały 133 pielgrzymki rowerowe, a w nich 9 tys. 100 osób. W 12 pielgrzymkach biegowych dotarło 330 osób. Przybyły też pielgrzymki: rolkowa, motorowa i konna.

Kolejne pielgrzymki piesze i inne grupy przyjdą na Jasną Górę w kolejnych dniach, na uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, która przypada 26 sierpnia.

źródło:
Zobacz więcej