„Nie ma dowodu wykluczającego winę Arkadiusza Kraski”

Łącznie z okresem aresztu Arkadiusz Kraska był pozbawiony wolności przez niemal 20 lat (fot. arch. PAP/Marcin Obara)

„Nie uzyskano żadnego dowodu wykluczającego dotychczasowe ustalenia sądu w sprawie Arkadiusza Kraski skazanego na dożywocie; w materiale dowodowym brakuje faktów i dowodów, które pozwalałyby na wznowienie postępowania” – poinformowała Prokuratura Krajowa. Kilka miesięcy wcześniej mężczyzna wyszedł z więzienia, a śledczy złożyli wniosek o jego uniewinnienie.

Uniewinnienie Kraski stoi pod znakiem zapytania. Pojawił się nowy wniosek

Do Sądu Najwyższego wpłynął wniosek Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, aby sprawa podwójnego zabójstwa, za które skazany na dożywocie został...

zobacz więcej

Jak przekazał zespół prasowy Sądu Najwyższego, 12 sierpnia, dzień przed wydaniem przez PK oświadczenia, do SN wpłynęło pismo od Prokuratora Regionalnego w Szczecinie w tej samej sprawie. Zawierało ono oświadczenie o cofnięciu wniosku o wznowienie postępowania.

Na początku lipca Sąd Najwyższy odroczył sprawę wznowienia postępowania wobec skazanego 18 lat temu na dożywocie Kraski. Sąd zobowiązał prokuraturę do przedstawienia w ciągu miesiąca „jednolitego i wewnętrznie niesprzecznego” stanowiska co do nowych faktów lub dowodów w tej sprawie.

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, w związku z tym zobowiązaniem zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak „po przenalizowaniu sprawy polecił Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie wycofanie wniosku o wznowienie tego postępowania i o uniewinnienie oskarżonego wobec braku przesłanek procesowych i faktycznych”.

„Analiza materiału dowodowego, zgromadzonego w postępowaniu nie uzasadnia konkluzji, że w śledztwie tym ujawnione zostały nowe fakty lub dowody wskazujące na to, że skazany Arkadiusz Kraska nie popełnił przypisanej mu zbrodni” – podkreśliła PK.

Jak dodano, z przeprowadzonej przez prokuraturę analizy wynika, że podjęte ustalenia „nie podważają kluczowych dowodów, które były podstawą wyroku skazującego Arkadiusza Kraskę na dożywotnie więzienie”.

„Przede wszystkim nie podważono zeznań kilkorga świadków, którzy jednoznacznie rozpoznali Arkadiusz Kraskę jako osobę strzelającą z broni palnej do ofiar przestępstwa. Wiarygodność tych zeznań potwierdzają zapisy monitoringu wideo ze stacji benzynowej, na której doszło do morderstwa” - podkreśliła Prokuratura Krajowa.

Do sądu wpłynął pozew o odszkodowanie dla Tomasza Komendy za niesłuszne skazanie

Tomasz Komenda razem ze swoim pełnomocnikiem prof. Zbigniewem Ćwiąkalskim złożył w środę do wrocławskiego sądu pozew o zadośćuczynienie i...

zobacz więcej

Jak dodano: „Ustalenia stanu faktycznego nie mogą być zamienione spekulacjami i domysłami. Dotychczasowe efekty postępowania zmierzające do precyzyjnych ustaleń i ich właściwego zinterpretowania nie upoważniają do wyciągnięcia konkluzji o popieraniu wniosku o wznowienie postępowania” - czytamy.

Tym samym, zdaniem prokuratury, „w materiale dowodowym brak jest faktów i dowodów, które wypełniałyby formalne i materialne przesłanki wznowienia postępowania”.

Jak wynika z informacji podanych przez Sąd Najwyższy, skuteczne wycofanie wniosku wymaga zgody skazanego. Obrońca Arkadiusza Kraski, mec. Michał Kałużny, powiedział oświadczył, że takiej zgody „na pewno nie będzie".

Wniosek o wznowienie sprawy i - pierwotnie - uniewinnienie Kraski złożyła w marcu br. Prokuratura Regionalna w Szczecinie. We wniosku tym wskazywano, że podczas śledztwa mogło dojść do popełnienia przestępstwa m.in. preparowania dowodów i mataczenia, co wpłynęło na orzeczenie sądu.

Arkadiusz Kraska na wolności. Przesiedział ponad 18 lat

Arkadiusz Kraska, skazany ponad 18 lat temu na dożywocie za podwójne morderstwo, wyszedł na wolność. Wykonanie kary wobec Kraski wstrzymał Sąd...

zobacz więcej

Po wpłynięciu wniosku o wznowienie sprawy Kraski, SN na początku maja wstrzymał wykonywanie wyroku z 2001 r. wobec niego, a mężczyzna wyszedł na wolność. Łącznie z okresem aresztu był pozbawiony wolności przez niemal 20 lat.

Na początku lipca do SN wpłynęło kolejne pismo prokuratury, w którym zmieniono wniosek w sprawie Kraski i zwrócono się o wznowienie sprawy oraz przekazanie jej sądowi I instancji do ponownego rozpoznania zamiast uniewinnienia.

Sprawa Kraski była szeroko opisywana w mediach. Mężczyzna 7 marca 2001 r. został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo we wrześniu 1999 r. Wyrok ten utrzymał 3 lipca 2001 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Jak pisały media, do zabójstwa w 1999 r. doszło na tle porachunków między grupami przestępczymi - od ran postrzałowych w pobliżu jednej ze szczecińskich stacji benzynowych zginęli Marek C. i Robert S.

źródło:

Zobacz więcej