Raport

Epidemia koronawirusa

Znaczny zysk PKO BP. Ponad 1,2 mld zł

Zysk banku był 3,4 proc. powyżej oczekiwań rynku (fot. Shutterstock/Mateusz_Szymanski)

Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2019 r. wzrósł do 1.217 mln zł z 933 mln zł rok wcześniej – podał bank w raporcie półrocznym. Zysk banku był 3,4 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.176,4 mln zł.

Lukę VAT-owską udało się znacząco zmniejszyć dzięki zmianom systemowym

Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, że dopiero dzięki intensywnym działaniom uszczelniającym system podatkowy i uodparniającym go na oszustwa,...

zobacz więcej

Oczekiwania 11 biur maklerskich co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 1 mld 100,8 mln zł do 1 mld 220 mln zł. W I połowie 2019 r. zysk netto wyniósł 2 mld 079 mln zł, czyli wzrósł 23 proc. rdr.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 2,538 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2,538,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 2 mld 513,9 mln - 2 mld 561 mln zł).

Wynik z prowizji w II kwartale 2019 r. wyniósł 760 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 757,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 748 mln zł do 766 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2019 r. 322 mln zł. Rynek oczekiwał o 8,7 proc. wyższych odpisów na poziomie 352,5 mln zł. Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,57 proc.

źródło:

Zobacz więcej