GIF wycofał pięć serii zawiesiny do nebulizacji BDS N

Powodem jest stwierdzenie wady jakościowej (fot. Shutterstock/TinoFotografie)

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie kraju pięciu serii zawiesiny do nebulizacji BDS N. Powodem jest stwierdzenie wady jakościowej.

Uwaga chorzy na zwyrodnienie stawów. GIF wycofał serię roztworu do wstrzykiwań

Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował w piątek o wycofaniu z obrotu na terenie kraju jednej serii produktu leczniczego Arthryl, stosowanego...

zobacz więcej

Decyzja GIF dotyczy czterech serii leku 0,25 mg/ml, 20 ampułek po 2 ml. Chodzi o serie o numerze 052418, 052518, 052618 i 052718 – wszystkie z datą ważności 31.03.2021.

Decyzja dotyczy też jednej serii leku w dawce 0,5 mg/ml, 20 ampułek po 2 ml. Wycofana partia ma numer 061018 i datę ważności 31.03.2021.

Lek BDS N jest zawiesiną do nebulizacji, która zawiera substancję czynną budezonid. Budezonid należy do grupy leków nazywanych „glikokortykosteroidami”.

BDS N jest stosowany w leczeniu: astmy (gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niewłaściwe); zespołu krupu – ostrego zapalenia krtani, tchawicy, oskrzeli – niezależnie od etiologii, wiążącego się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub „szczekającym” kaszlem oraz zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), gdy stosowanie nebulizowanego budezonidu jest uzasadnione.

źródło:

Zobacz więcej