RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Tortury, morderstwa, gwałty. Reżim Asada prześladuje dziesiątki tysięcy osób

Prezydent Syrii Baszar al-Asad odpowiada za prześladowania (fot. arch.PAP/Abaca)

Od początku konfliktu w Syrii zostało zatrzymanych, uprowadzonych lub zaginęło ponad 100 tys. osób, poinformowała zastępczyni sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. politycznych i pokoju Rosemary DiCarlo, powołując się na niezależną komisję. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ zastrzegła, że Organizacja nie zdoła tego zweryfikować.

Syria, Pakistan i Somalia największym zagrożeniem dla pokoju

Syria, Pakistan i Somalia znalazły się na czele rankingu zagrożenia dla pokoju na świecie, przygotowanego przez Parlament Europejski. Stosunkowo...

zobacz więcej

DiCarlo wskazała, że dane pochodzą od Komisji Śledczej ds. Syrii ustanowionej w 2011 r. przez Radę Praw Człowieka ONZ. – Chociaż ONZ nie jest w stanie tego zweryfikować, raporty sugerują, że ponad 100 tys. osób zaginęło, zostało do tej pory zatrzymanych lub uprowadzonych w dużej mierze, ale nie tylko, przez rząd syryjski – mówiła.

Jak relacjonowała, wiele rodzin nie ma wieści o losach bliskich. Więźniowie, w tym kobiety i dzieci, są przetrzymywani bez procesów i bez dostępu do prawników. Miejsca pobytu nie są udostępnione monitorującym sprawę jednostkom i organom międzynarodowym.

DiCarlo przywoływała przypadki śmierci w więzieniach, przy czym wiele z nich nastąpiło w wyniku tortur i nieludzkich warunków. Cytując komisję śledczą wskazała, że rząd syryjski „dopuścił się zbrodni eksterminacji, morderstwa, gwałtu lub innych form przemocy seksualnej, tortur i więzienia w kontekście szeroko rozpowszechnionych i systematycznych zatrzymań dysydentów, a także osób uważanych za sympatyzujące z grupami zbrojnymi”.

Za najbardziej wiarygodny dowód tortur i złego traktowania więźniów w rządowych ośrodkach detencyjnych uznała ponad 50 tys. zdjęć przemyconych z Syrii przez dezertera wojskowego i upublicznionych w 2014 r. Pokazują one prawie 7 tys. martwych ciał, noszących ślady tortur.

Pentagon alarmuje. Państwo Islamskie wzmacnia struktury konspiracyjne

Tak zwane „Państwo Islamskie” zbudowało w Syrii i Iraku struktury konspiracyjne, informuje Pentagon. Ich liczebność może sięgać 18 tysięcy...

zobacz więcej

– Nadużycia nie ograniczają się do sił rządowych. Według komisji śledczej Państwo Islamskie i Hajat Tahrir asz-Szam, uznane przez RB za organizacje terrorystyczne, popełniają ohydne nadużycia. (...) Należy zadośćuczynić sprawiedliwości i pociągnąć do odpowiedzialności za te nadużycia niezależnie, kto jest sprawcą – podkreśliła DiCarlo. Ponowiła wezwanie sekretarza generalnego, by sprawę Syrii skierować do Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Przewodząca w sierpniu Radzie Bezpieczeństwa stała przedstawiciel RP przy ONZ Joanna Wronecka zapewniała, że Polska będzie wciąż popierać wysiłki na rzecz utworzenia pokojowej, suwerennej, demokratycznej, niezależnej i zintegrowanej Syrii.

Mówiła o potrzebie podjęcia praktycznych kroków, na które już wskazywał w RB specjalny wysłannik sekretarza generalnego do Syrii Geir Pedersen. W tym kontekście uznała za priorytetowy problem osób zatrzymanych, a pośród nich uprowadzonych i tych, którzy zaginęli.

– Polska wzywa do uwolnienia wszystkich zatrzymanych, a zwłaszcza dzieci kobiet i starszych. Postęp na tym polu pomógłby wzmocnić zaufanie stron i w dużej mierze przyczyniłby się do wysiłków zmierzających do osiągnięcia zaufania i pokoju w Syrii – przekonywała ambasador.

W opinii p.o. stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ Dmitrija Polanskiego podczas posiedzenia „zamiast godnych zaufania informacji przedstawiono spekulacje na podstawie niezweryfikowanych i ekstremalnie nieobiektywnych danych na temat sytuacji w Syrii”. Rosja od początku konfliktu wspiera reżim Asada.

źródło:

Zobacz więcej