Dostępność Plus: niepełnosprawni ruchowo będą mogli liczyć na darmowy transport

Łączna wartość przedsięwzięcia to około 54 milionów złotych, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 45 milionów złotych. Projekt będzie realizowany do lutego 2023 r (fot. Shutterstock/Andrey_Popov)

Osoby, które mają trudności z poruszaniem się, będą mogły skorzystać z transportu „door-to-door”, np. z domu do przychodni czy placówki rehabilitacyjnej. Dofinansowanie unijne na tego typu usługi dostał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; rozdzieli on pieniądze między 150 gmin.

Program „Dostępność plus”. „Służba zdrowia bardziej przyjazna osobom niepełnosprawnym”

Modyfikacje w obszarach architektury, cyfryzacji i organizacji placówek zdrowia oraz usprawnienie komunikacji personelu medycznego z osobami z...

zobacz więcej

Dzięki podpisanej właśnie umowie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie projektu z programu Wiedza Edukacja Rozwój osoby doświadczające trudności w samodzielnym przemieszczaniu się będą mogły skorzystać z indywidualnego transportu, np. do placówek zdrowia czy rehabilitacyjnych. Jako uzupełnienie finansowane będą usprawnienia w budynkach wielorodzinnych, poprawiające ich dostępność.

Przykładem takich usprawnień może być montaż barierek, podjazdów, podnośników, dźwigów i wind czy wyposażenie budynków w systemy dźwiękowe z napisami brajlowskimi, systemy dotykowe i wizualne. W konsekwencji ułatwi to osobom o ograniczonej mobilności powrót do aktywności społecznej i zawodowej.

– Ideą, wokół której stworzyliśmy program Dostępność Plus, jest samodzielność. Trudno mówić o samodzielności bez możliwości opuszczenia mieszkania. W wielu gminach działają już usługi transportu od drzwi do drzwi. Dzięki podpisanej umowie do grona samorządów, które oferują takie możliwości, dołączy kolejnych 150 gmin – powiedziała wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która w resorcie nadzoruje program Dostępność Plus.

Projekt realizowany będzie w postaci grantów. Otrzyma je 150 jednostek samorządu terytorialnego. PFRON opracuje kryteria, na podstawie których rozdzieli pieniądze. Usługi będą przystępne cenowo dla osób z nich korzystających.

Grantobiorcy zapewnią trwałość usługi „door-to-door” przez minimum 12 miesięcy po zakończeniu projektu grantowego. Preferowane będą projekty zakładające aktywną współpracę z lokalnymi partnerami społecznymi (m.in. organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy) oraz stanowiące element szerszego planu wnioskodawcy zmierzającego do poprawy dostępności przestrzeni dla osób o ograniczonej mobilności.

Łączna wartość przedsięwzięcia to około 54 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 45 mln zł. Projekt będzie realizowany do lutego 2023 r.

źródło:
Zobacz więcej