Agencja S&P podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 rok

Według S&P Global Ratings, wzrost gospodarczy Polski w bieżącym roku wyniesie 4,1 proc. (fot. Shutterstock/Grand Warszawski)

Agencja S&P Global Ratings podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,1 proc. z 3,9 proc. i podtrzymała szacunki tego wskaźnika na 2020 r. na poziomie 3,1 proc. – wynika z raportu datowanego na 26 lipca. Bez zmian pozostawiono szacunki deficytu sektora rządowego i samorządowego na bieżący rok.

NBP: wzrost PKB w tym roku na poziomie 4,5 proc.

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada w tym roku wzrost PKB do poziomu 4,5 proc., w 2020 r. do 4,0 proc., a w 2021 r. do 3,5 proc. – wynika z...

zobacz więcej

W kwietniu wzrost PKB Polski S&P Global Ratings szacowała na 3,9 proc., teraz wskaźnik ten szacuje się na 4,1 proc. Na 2020 r., bez zmian, przewiduje się wzrost na poziomie 3,1 proc., na lata 2021 i 2022 odpowiednio – 3 i 2,8 proc.

Agencja wskazała w raporcie, że ratingi części krajów Europy Środowo–Wschodniej, w tym Polski, pozostają na takim samym lub niższym poziomie niż przed kryzysem finansowym z lat 2007-2008.

„Wynika to z oddziaływania czynników instytucjonalnych. Ponadto, poziom zadłużenia publicznego jest w większości przypadków wyższy niż przed światowym kryzysem. Choć gospodarki EŚW w ostatniej dekadzie uległy znaczącej dywersyfikacji, to wciąż opierają się na integracji z zachodnioeuropejskimi łańcuchami produkcji, zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym i w sektorach przetwórstwa. W przypadku pogorszenia globalnych tendencji protekcjonistycznych wzrost gospodarczy w regionie ucierpi” – napisano.

W lipcowym dokumencie przytoczono zawarte w kwietniowym raporcie S&P uwarunkowania, które mogłyby wpłynąć na zmianę ratingu Polski.

S&P mogłaby podwyższyć rating, jeżeli:

– realny wzrost dochodów w Polsce nadal będzie przekraczał wzrost analogicznego wskaźnika u kluczowych partnerów handlowych bez generowania nierównowag zewnętrznych,

Szybszy wzrost gospodarczy, lepsza jakość podróży po całej Polsce – to niektóre korzyści z CPK

150 tys. miejsc pracy, dodatkowy przyrost PKB, poprawa spójności terytorialnej Polski i likwidacja wykluczenia transportowego – to niektóre...

zobacz więcej

– budżet kraju notowałby nadwyżki prowadzące do redukcji długu publicznego w ujęciu nominalnym,

– Pracownicze Plany Kapitałowe zwiększyłyby oszczędności prywatne, co z kolei obniżyłoby zobowiązania warunkowe rządu związane ze starzejącą się i malejącą populacją w wieku produkcyjnym.

Negatywną presję na rating, zdaniem S&P, mogłoby wywrzeć natomiast: znaczące pogorszenie się kondycji fiskalnej; szybki wzrost płac prowadzący do szybszego od oczekiwań wzrostu zadłużenia zewnętrznego netto, co potencjalnie wskazywałoby na osłabienie konkurencyjności kraju.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's – na poziomie A2. Rating Polski wg Fitch i S&P to A-. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Najbliższe przeglądy ratingu Polski zaplanowano na jesień – Fitch 27 września, S&P i Moody's 11 października.

źródło:

Zobacz więcej