Wybory 2020

Jak głosować w wyborach prezydenckich [PORADNIK]

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem będzie kosztowne

Nawet 10 tys. zł będzie musiał zapłacić rodzic, który utrudnia kontakty z dzieckiem drugiemu rodzicowi. Takie rozwiązanie proponuje resort sprawiedliwości. Nowe prawo ma pomóc w respektowaniu sądowych orzeczeń, które często pozostawały tylko na papierze. Nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku.

Proponując takie rozwiązanie resort sprawiedliwości liczy, że groźba zapłacenia kary pieniężnej na rzecz byłego partnera, na którym rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem chce się odegrać przez ograniczanie kontaktów, będzie skutecznym bodźcem do wykonywania orzeczenia sądu dotyczącego opieki nad dzieckiem.

W myśl projektu już w orzeczeniu sądu byłaby określana możliwość nałożenia kary oraz jej wysokość jako potencjalny środek egzekucyjny. Jak poinformował poseł Witold Pahl (PO), jest to kwota do 10 tys. zł. Zaznaczył jednak, że wynika ona z przepisów ogólnych.

Zgodnie z planowanymi rozwiązaniami, jeśli rodzic nie będzie wykonywać nałożonych na niego obowiązków dotyczących kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi mu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do takich kontaktów. Gdy kontakt nadal nie będzie umożliwiany, sąd nakaże zapłatę określonej wcześniej sumy za każde uniemożliwienie takiego kontaktu.

Analogiczne zasady mają obowiązywać wobec osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem w przypadku naruszania przez nią wcześniejszych ustaleń, np. samowolnych wydłużeń tych kontaktów i opóźnień w przekazaniu dziecka osobie, pod której pieczą ono pozostaje.

Ponadto, według projektowanych zapisów, sąd opiekuńczy nakazywałby od osoby uniemożliwiającej kontakt z dzieckiem zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem tego kontaktu, np. dojazdu, opłat za hotel itp.

źródło:
Zobacz więcej